Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is illegaal vuurwerk?

Eigenlijk bestaat illegaal vuurwerk niet. Wij noemen het zo in de volksmond. Er zijn twee soorten vuurwerk: namelijk consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Als we het over illegaal vuurwerk hebben dan is dat professioneel vuurwerk dat bij particulieren in bezit is. Professioneel vuurwerk mag uitsluitend afgestoken worden door personen die een speciale vuurwerkopleiding hebben gedaan en een officieel certificaat hiervoor hebben.

Hoe weet ik of vuurwerk illegaal is?

Bepalen of vuurwerk voor consumenten bestemd is of niet, is lastig. Het hoeft er namelijk helemaal niet afwijkend uit te zien. Als vuistregel geldt: illegaal (of: verboden) vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale consumentenhandel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Daarnaast moeten er specifieke kenmerken op de verpakking van vuurwerk  worden vermeld, zoals een leeftijdscategorie, een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal en de vermelding “geschikt voor particulier gebruik”. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en cobra’s. Check altijd of het vuurwerk dat u wilt kopen is goedgekeurd.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

llegaal (officieel: verboden consumenten)vuurwerk is vaak gevaarlijk omdat de explosieve massa flitspoeder bevat. Dit is instabiel en kan zelfs door wrijving of statische elektriciteit tot ontbranding komen. Daarnaast is het vaak massaexplosief, wat inhoudt dat als een stuk vuurwerk ontploft, de rest van het vuurwerk op hetzelfde ontbrandingsmoment meegaat in deze explosie. Daarnaast is dit vuurwerk niet goedgekeurd voor consumentengebruik. Dit betekent dat dit vuurwerk soms niet wil afgaan, niet goed afgaat of niet volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is dit vuurwerk te zwaar (bevat het te veel kruit). De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen en - explosieven zorgen voor gemiddeld 39% van al het ernstige vuurwerkletsel.