Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat verstaan we onder seksueel misbruik?

In het Wetboek van Strafrecht onder de titel “ misdrijven tegen de zeden” is opgenomen wat strafbare seksuele gedragingen zijn. Dit zijn onder andere seksuele handelingen die plaatsvinden onder dwang. De wet noemt dit verkrachting (art 242 Sr) als het gaat om binnendringen in het lichaam, of aanranding (art 246 Sr). Alle seksuele handelingen door een volwassene met een kind onder de 16 jaar, zijn strafbaar. Ook is het strafbaar om online een ontmoeting voor te stellen aan een kind met het oogmerk om seksuele handelingen te verrichten. Dit noemen we grooming (art 248e) of digitaal kinderlokken. Meer informatie en hulp: grooming of digitaal kinderlokken.

Het is ook strafbaar om seksuele handelingen te verrichten met iemand die zelf niet meer kan laten merken wat hij of zij wil. Bijvoorbeeld als iemand bewusteloos is door veel alcohol of drugs. Seksuele handelingen waarbij iemand een ander dwingt door een leeftijdsverschil of binnen een machtsverhouding zijn ook strafbaar. Bijvoorbeeld als een hulpverlener seks heeft met een cliënt.

Wanneer volgens de wet nog meer sprake is van seksueel misbruik kunt u lezen in het Wetboek van Strafrecht. Daarin leest u ook meer over verjaring van zedenmisdrijven.