Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn de tien meest voorkomende milieudelicten?

  1. Illegale jacht
  2. Illegale bomenkap
  3. Illegale asbestverwijdering
  4. Illegale storting of verbranding van afval
  5. Illegaal vuurwerkbezit
  6. Bezit of verkoop van bedreigde dier- en plantensoorten
  7. Geluidsoverlast
  8. Achterlating van vuilnis op straat
  9. Lozing van chemisch afval in water
  10. Mest storten in sloten
milieu, verwijderen dak, asbest, Foto: Korpsmedia politie / istock