Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke boete of straf krijg ik als ik een overtreding maak met een drone?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren en elke overtreding wordt per geval beoordeeld.

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsmatig of hobbymatig vliegen met een drone. Daarnaast wordt er gekeken of er sprake was van enig gevaar en welke overtreding(en) daadwerkelijk gepleegd is/zijn. Heb je bijvoorbeeld zonder ontheffing gevlogen? Te hoog? Of boven een gecontroleerd luchtruim? 

Hobbymatig 

Het kan dus zijn dat je als hobbymatige vlieger voor een simpele overtreding, waarbij geen mensen of zaken in gevaar zijn gebracht, een waarschuwing krijgt.

Beroepsmatig

Een beroepsmatige vlieger kan dan wel een boete krijgen. Deze boete wordt opgelegd door een officier van justitie die gespecialiseerd is in luchtvaartzaken. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan brengt de officier van justitie de zaak voor bij een rechter. Wist je dat je altijd een ontheffing nodig hebt, als je beroepsmatig gebruikt maakt van een drone? 

Wijzigingen in regelgeving

De regels voor het vliegen met een drone zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Dat komt mede doordat de regels internationaal worden vastgelegd. Zie voor de meest actuele regels: