Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wob-verzoek indienen bij de politie

U kunt een algemeen Wob-verzoek – voor zover dat niet gaat om documenten over een verkeersboete – uitsluitend schriftelijk per post indienen bij de politie. Het is niet mogelijk om een Wob-verzoek per e-mail of fax in te dienen. De wijze waarop u een Wob-verzoek indient en welke adressen u dient te gebruiken vindt u hier.

Daarnaast kunt u formele / vertrouwelijke berichten voor de politie, zoals het indienen van (pro forma) bezwaarschriften en andere schrifturen die onder het bestuursrecht vallen, niet per e-mail of fax versturen. Berichten die desondanks per e-mail of fax worden verstuurd, worden geweigerd en niet in behandeling genomen. Ook wordt geen mogelijkheid van herstel van vormverzuimen gegeven anders dan dat belanghebbende via een ander (wel opengesteld) kanaal zijn bericht kan inzenden. Tegen een weigering kan geen bezwaar worden ingediend.

De politie stuurt in principe nooit e-mails met vertrouwelijke informatie over beslissingen en schrifturen die onder het bestuursrecht vallen. De geheimhoudingsplicht en de bescherming van politiegegevens en andere persoonsgegevens stellen hogere eisen aan berichtgeving, dan een e-mail versturen. Dit geldt eveneens voor faxen. Ook een fax voldoet technisch niet aan de vereisten voor vertrouwelijkheid en ondertekening. 

Aan welke criteria moet mijn Wob-verzoek voldoen?

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om gedocumenteerde informatie die is vastgelegd binnen de politieorganisatie.
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
  • Houd er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Wob-verzoeken over informatie die zich uitsluitend bevindt bij andere bestuursorganen (overheidsorganen), moet u bij die bestuursorganen zelf indienen. De Wob kent geen verplichting om stukken op te vragen bij andere bestuursorganen. Als uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie van een ander bestuursorgaan, dan zal de politie uw Wob-verzoek aan dat bestuursorgaan doorsturen. U wordt over de doorzending geïnformeerd. Vermeld daarom in uw verzoek altijd of u het verzoek ook aan een ander bestuursorgaan heeft gestuurd. Het is raadzaam om uw telefoonnummer of e-mailadres te vermelden in uw Wob-verzoek, zodat het mogelijk is met u in overleg te treden over uw verzoek.