Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wob-verzoek over verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter heeft bepaald dat het indienen van een Wob-verzoek over een verkeersovertreding gezien kan worden als misbruik van het recht op openbare informatie. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet (meer) in behandeling genomen omdat het wordt aangemerkt als misbruik van recht. De aangewezen weg om informatie voor het aanvechten van een verkeersboete, is een verzoek indienen op grond van artikel 7:18 Awb of artikel 11 lid 5 of artikel 19 lid 4 Wahv bij het orgaan waar het (administratief) beroep tegen de verkeersboete is ingesteld. Bij een verkeersboete is dat de Officier van Justitie (CVOM). De politie verstrekt geen documenten (meer) die betrekking hebben op verkeersboetes.