Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Woo-verzoek indienen bij de politie

U kunt een algemeen Woo-verzoek schriftelijk of digitaal indienen. 

Let op: u kunt via dit formulier geen klachten indienen, geen verzoeken doen om inzage in welke gegevens de politie over u verwerkt (Wpg-verzoeken), informatie opvragen over verkeersovertredingen of het formulier anders gebruiken dan voor een Woo-verzoek. Zo'n verzoek wordt niet in behandeling genomen. 

  • Voor schriftelijke aanvragen vindt u hier welk adres u dient te gebruiken. Vermeld bij de adressering “T.a.v. Juridische Zaken”.
  • Voor digitale aanvragen gebruikt u dit formulier.

Een Woo-verzoek per e-mail of fax indienen gaat niet. Ook is het niet mogelijk om documenten m.b.t. een verkeersovertreding op te vragen.

Verder kunt u formele / vertrouwelijke berichten voor de politie, zoals het indienen van (pro forma) bezwaarschriften en andere schrifturen die onder het bestuursrecht vallen, niet digitaal en/of per e-mail of fax versturen. Berichten die desondanks digitaal en/of per e-mail of fax worden verstuurd, worden geweigerd en niet in behandeling genomen. Ook wordt geen mogelijkheid van herstel van vormverzuimen gegeven anders dan dat belanghebbende via een ander (wel opengesteld) kanaal zijn bericht kan inzenden. Tegen een weigering kan geen bezwaar worden ingediend.

De politie stuurt in principe nooit e-mails met vertrouwelijke informatie over beslissingen en schrifturen die onder het bestuursrecht vallen. De geheimhoudingsplicht en de bescherming van politiegegevens en andere persoonsgegevens stellen hogere eisen aan berichtgeving, dan een e-mail versturen. Dit geldt eveneens voor faxen. Ook een fax voldoet technisch niet aan de vereisten voor vertrouwelijkheid en ondertekening. 

Aan welke criteria moet mijn Woo-verzoek voldoen?

  • U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om gedocumenteerde informatie die is vastgelegd binnen de politieorganisatie.
  • Uw verzoek moet om gedocumenteerde informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
  • Houd er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via politie.nl).

Woo-verzoeken over informatie die zich uitsluitend bevindt bij andere bestuursorganen (overheidsorganen), moet u bij die bestuursorganen zelf indienen. De Woo kent geen verplichting om stukken op te vragen bij andere bestuursorganen. Als uw Woo-verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie van een ander bestuursorgaan, dan zal de politie uw Woo-verzoek aan dat bestuursorgaan doorsturen. U wordt over de doorzending geïnformeerd. Vermeld daarom in uw verzoek altijd of u het verzoek ook aan een ander bestuursorgaan heeft gestuurd. Het is raadzaam om uw telefoonnummer of e-mailadres te vermelden in uw Woo-verzoek, zodat het mogelijk is met u in overleg te treden over uw verzoek.