Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Zaken melden bij de ombudsfunctionaris politie

Politiemedewerkers die de ombudsfunctionaris willen benaderen, kunnen bellen met 070-3765735 of een mail sturen naar: Ombudsfunctionarispolitie@caop.nl. De eerste intake van meldingen is buiten de politie ondergebracht. Het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel) in Den Haag verzorgt voor de ombudsfunctionaris de telefonische bereikbaarheid en onderhoudt de eerste contacten met melders. Alleen de ombudsfunctionaris en de haar ondersteunende medewerkers hebben toegang tot deze informatie die buiten de politiesystemen wordt bewaard. Ook houden de ombudsfunctionaris en de 

Letty Demmers - van der Geest is Ombudsfunctionaris Politie