Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Zo blijft u op de hoogte van de stappen in de klachtenprocedure

Elke keer als we een stap in de klachtprocedure hebben afgerond (bijvoorbeeld het gesprek met de klachtbehandelaar of het bemiddelingsgesprek), krijgt u hiervan een brief.

De procedure eindigt zodra u heeft aangegeven dat de klacht in uw ogen is afgehandeld.