Ga naar content
Mijn buurt: 
9741 Groningen, Nederland +2.0km
Verander locatie

Buurtlab Groningen

Buurtlab Groningen is een proef van TNO, politie en de gemeente om samen met studenten en Stadjers te werken aan een fijne en veilige buurt. De proef richt zich op de thema’s geluidsoverlast en woninginbraken in de Korrewegwijk en de Schildersbuurt. Tijdens de proef zoeken we contact met bewoners en wisselen we onderling ervaringen en ideeën uit. Dit gebeurt via sociale media en een speciaal ontwikkelde app maar ook traditioneel op straat en op andere ontmoetingsplekken in de buurt.  

 

Buurtlab

Start van Buurtlab

Buurtlab Groningen start op 3 oktober en duurt tot en met november 2017. De proef trapt af met een kick-off bijeenkomst op 3 oktober in de Schildersbuurt en 4 oktober in de Korrewegwijk. We geven tijdens de bijeenkomst uitleg over de proef, mobiele app en website. Wil je mee doen en aanwezig zijn bij een van de kick-off bijeenkomsten? Meld je dan aan via www.tno.nl/buurtlab.

 

Tijdens de proef vragen we aan bewoners om goede voorbeelden en verbeterpunten aan te dragen: Wat vind je nu echt relevant in het samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid in je eigen buurt? Waarvoor voelt een ieder zich verantwoordelijk? Wat kun je zelf doen? Hiermee onderzoeken we of meer samenwerking in de preventieve fase een positief effect heeft op (het gevoel van) veiligheid en wederzijds begrip en vertrouwen in de buurt. Dit wordt ook wel ‘community policing’ genoemd. 

Europees project

De proef in Groningen is onderdeel van het Europese project INSPEC2T dat zicht richt op ‘next generation community policing’. Het project voert in vijf steden in Europa onderzoek uit: Belfast, Lancashire, Valencia en Egnomi.