Ga naar content
Mijn buurt: 
  Verander locatie

  Studenteninformatie Groningen

  Jack Heupenaar en Stephan Houkes zijn de wijkagenten met de thema’s horeca en studenten van de politie in de stad Groningen. Ze werken vanuit het hoofdbureau aan de Rademarkt. Wat kunnen studenten van hen verwachten?

  Groningen is een studentenstad. Met deze wijkagenten slaat de politie een brug naar studenten in de stad. Bovendien krijgt de politie zo inzicht in problemen rondom studenten. Hier wordt zowel preventief als repressief tegen opgetreden. Ook onderhouden Jack en Stephan regelmatig contact met gemeentes, scholen, universiteiten en studentenverenigingen. 

  Jack en Stephan geven voorlichting aan studenten over diverse thema's, zoals geluidsoverlast, inbraakpreventie, diefstal in de horeca, heling en fietsdiefstal. De prioriteit van geluidsoverlast is verhoogd, dit betekent dat de politie sneller kan ingrijpen. Daarnaast brengen Jack en Stephan in kaart welke (studenten)woningen voor structurele overlast zorgen.

  Bereikbaarheid
  Jack en Stephan houden zich niet bezig met individuele zaken van studenten, zoals de aangifte van een gestolen fiets. Wel kunnen ze via 0900-8844 benaderd worden voor het geven van informatie over bovengenoemde thema's.