Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Melding jongerenoverlast

Via het formulier op de internetsite van de gemeente kunnen burgers jongerenoverlast in de gemeente Houten melden. De melding komt terecht bij de gemeente en dit wordt besproken in een maandelijks overleg Jeugd & Veiligheid.