Ga naar content
Mijn buurt: 
amstelveen +5.0km
  Verander locatie

  Arrestantencomplexen

  De politie in de regio Amsterdam beschikt voor de opvang van arrestanten over 3 cellencomplexen:

  Cellencomplex HB, Hoofdbureau, Elandsgracht 117, Amsterdam
  Cellencomplex Noord-West, Meer en Vaart 284B, Amsterdam
  Cellencomplex Zuidoost, Flierbosdreef 27, Amsterdam

  De afdeling arrestantenzorg houdt zich bezig met - de naam zegt het al - de verzorging van arrestanten. Dit wil zeggen dat ze zo correct mogelijk omgaan met de personen die vastzitten in de cel.

  Bezoeken van arrestanten

  Bezoek door advocaat en/of hulpverlener

  Advocaten en reclasseringsambtenaren kunnen hun klanten bezoeken na het maken van een afspraak.

  Bezoek minderjarigen
  Minderjarigen hebben recht op bezoek van hun ouders en/of voogd. Ook heeft de raad voor de kinderbescherming toegang tot deze ingeslotenen.

  Bezoek door familieleden, partners en/of huisgenoten

  Dit is in principe niet toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.

  Bij bezoek aan één van de complexen dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

  Telefoneren

  In principe is het de ingeslotene indien noodzakelijk toegestaan te telefoneren, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. Voor bellen naar het buitenland gelden aparte regels.

  Bezorgen van benodigdheden

  Het is toegestaan om een minimale hoeveelheid benodigdheden voor een arrestant te bezorgen:
  - kleding
  - lectuur en brieven van raadsman (of ouders bij minderjarigen
  - toiletartikelen
  - voor uit te zetten vreemdelingen kan alleen bagage worden aangenomen die zij van de vervoersmaatschappij mogen meenemen bij hun uitzetting
  - waardevolle zaken worden niet geaccepteerd.

  U dient er rekening mee te houden dat de spullen die u afgeeft worden gecontroleerd bij ontvangst. Anders worden de zaken niet in ontvangst genomen