Ga naar content
Mijn buurt: 
amstelveen +5.0km
  Verander locatie

  Bemiddeling bij burenruzie

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval. De oorzaak kan uiteenlopen van kleine irritaties tot een groot meningsverschil. Buurtbemiddeling kan bij conflicten bemiddelen. U kunt hen zonder tussenkomst van de politie benaderen.

  Verstoorde relatie herstellen
  In veel van die gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn dat de situatie steeds onprettiger wordt. Voorheen bemiddelde de politie of een woningcorporatie in deze conflicten. Sinds een aantal jaar geeft buurtbemiddeling daar invulling in. Buurtbemiddeling kan helpen om de verstoorde relatie met uw buren te herstellen. Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met buurtbemiddelaars en uw buren om de tafel gaat zitten om onder deskundige begeleiding het probleem op te lossen.

  Bemiddelaars zijn onafhankelijk
  De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van het gesprek. Zij helpen zoeken naar een oplossing. Als u het eens wordt over de oplossing worden er afspraken gemaakt.

  Waar kunt u terecht voor buurtbemiddeling?
  Inwoners van Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn: Beterburen, www.beterburen.nl