Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Poot in hand staan we sterker

Aaihonden helpen slachtoffers

Graag stellen wij  Twix en Kyara aan u voor! Dit zijn onze nieuwe collega's die speciaal zijn opgeleid om slachtoffers en getuigen van ernstige misdrijven op hun gemak te stellen. Deze twee kanjers zijn het komende jaar aanwezig bij de verhoren van slachtoffers van zedenmisdrijven en bij de collegiale opvang van politiemensen die ernstige gebeurtenissen hebben meegemaakt. AAI-honden, want dat zijn ze, worden steeds meer in de allerlei sectoren van de maatschappij ingezet om mensen die het, om wat voor reden dan ook,  moeilijk hebben meer te laten ontspannen. Zo kun je beter contact met elkaar krijgen. We gaan nu uitzoeken of dat ook werkt met slachtoffers. Wij denken van wel, maar we willen het gedegen onderzoeken. Daarom doen we een pilot en laten wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten. 

Kyara mag geaaid wordenTwix is er klaar voor

Hoe gaat het in z'n werk

Twix en Kyara zijn jonge honden die de afgelopen tijd met hun begeleider hard hebben getraind. Slachtoffers en getuigen die dat willen, kunnen gebruik maken van de aaihond tijdens de aangifte.  Ze maken al kennis met de hond voor het verhoor begint. Afhankelijk van de duur van het verhoor is de hond hier geheel of gedeeltelijk bij  aanwezig. De begeleider van de hond is de rechercheur die het verhoor doet.  De aangever mag de hond aaien maar dat hoeft niet. Een hond geeft geen oordeel en helpt de aangever door zijn aanwezigheid meer op z'n gemak te zijn. Het lijkt simpel maar het helpt.

Kyara op schoot

AAIhonden

De honden die we gebruiken zijn Poolse Laaglandherders (officieel: Polski Owczarek Nizinny). Deze honden zijn erg intelligent, stabiel en rustig in huis. Ze zijn erg mensgericht en willen graag vrienden zijn. Bovendien zijn ze allergie-vriendelijk.  Deze honden worden vaker als therapiehond ingezet. Zo zijn er politiemensen met een Post Traumatisch Stress Sydroom (PTSS) die een therapiehond hebben. Ook worden deze honden ingezet als autismegeleidehond. De honden zijn opgeleid door therapiehondengeleiders van Dogswork. De rechercheurs en projectleider die met de honden gaan werken zijn door deze organisatie getraind en blijven hen ook trainen. Zij hebben hier jarenlange ervaring in. 
Het werk is niet belastend voor de honden. Er wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen die de hond al bezit. Tijdens de inzet wordt er goed op gelet dat de hond niet teveel belast wordt. Als er signalen zijn dat dat zo is, wordt de hond uit het verhoor gehaald. 
Het contact met de hond lijkt misschien te kort om effectief te zijn maar onderzoeken wijzen uit dat het gewenste effect zich openbaart binnen vijf tot twintig minuten dat er contact is met de hond. 
AAI is overigens een afkorting van Animal Assisted Intervention. Omdat we niet echt een interventie (ingreep) plegen, noemen we deze honden voor dit doel aaihonden. Het doel is immers dat aangevers rustiger worden door de hond te aaien of door zijn aanwezigheid. 

 

Onderzoek

Naar de effectiviteit van de aanwezigheid van Twix en Kyara wordt tijdens de pilot onderzoek gedaan door Avans Hogeschool. Zij doen onderzoek naar de beleving van de aangevers/slachtoffers. Hiervoor onderzoeken zij twintig zaken met inzet en twintig zaken zonder inzet van de aaihond. Ze bekijken dan wat het verschil in beleving is geweest. De pilot duurt een jaar. De uitslag is bepalend voor de eventuele voortgang van de inzet van aaihonden. Als de pilot in de eenheid Rotterdam succesvol is, is het de bedoeling om hem verder landelijk uit te rollen. 

De pilot is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Innovatieteam van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Jaarlijks komen kansrijke projectvoorstellen in aanmerking voor centrale financiering bij het ministerie. De projecten dragen bij aan het beter functioneren van de overheid en daarmee aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.  Voorbeelden van andere projecten zijn bijvoorbeeld blusrobots voor de brandweer, augmented reality op de plaats delict en intelligente detectietechniek voor verdachte pakketjes.