Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Vroeg Erbij Team (VET)

De politie krijgt soms meldingen binnen van mensen die zich zorgen maken over kinderen of jongeren in een gezin. Buren of familieleden bellen dan bijvoorbeeld, om te zeggen dat het niet goed gaat en dat er hulp nodig is. Dat kan een zaak zijn voor het Vroeg Erbij Team (VET). Het Vroeg Erbij Team werkt snel en pakt problemen aan voordat ze uit de hand lopen. Het is de bedoeling dat VET, de ouders en de jongere samen aan de slag gaan. In maximaal drie maanden moet het gezin het weer helemaal zelf kunnen.

Wanneer komt VET?

Vroeg erbij teamDe zorgen voor een gezin, kinderen of jeugdigen worden altijd eerst neergelegd bij de politie. De politie voert dan een gesprek met de jongere en de ouders: samen zetten ze op een rijtje waar de problemen liggen. De politie beslist vervolgens of elders hulp moet worden gezocht, of dat VET wordt ingeschakeld. VET is vrijwillig: de ouders en de jongere kunnen de hulp weigeren. Als de politie besluit VET in te zetten, neemt een medewerker binnen 48 uur contact op met het gezin. De mensen van VET zijn altijd deskundige maatschappelijk werkers of jeugdhulpverleners.

Wat doet VET?

VET kijkt concreet naar de problemen en naar mogelijk oplossingen. Bijvoorbeeld:

  • Het gezin: hulp in het verbeteren van de relatie tussen de ouders en de jeugdige en bij het opstellen van huisregels.
  • De school: hulp bij problemen als spijbelen, pesten of vrienden.
  • Financiën: advies over zakgeld, uitkeringen en schulden.
  • Vrije tijd: activeren in het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding.
  • Gezondheid: ondersteuning bij het zoeken naar hulp bij geestelijke of lichamelijke problemen.

Maximaal drie maanden

De hulpverlening duurt maximaal drie maanden. Mocht er nog meer hulp nodig zijn, dan zal de medewerker helpen doorverwijzen naar een andere instelling. Ook dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders en de jongere.Drie maanden nadat VET is afgesloten, neemt de medewerker opnieuw contact op om te dijken of alles nog steeds goed gaat.

Informatie

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsproject van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg, Provincie Zeeland, Politie, Algemeen Maatschappelijk Werk en Bureau Jeugdzorg Zeeland. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Politie via telefoonnummer 0900-8844. Vraagt u naar de jeugdagenten binnen uw regio.