Ga naar content
Mijn buurt: 
renesse +5.0km
Verander locatie

WOB-verzoeken, mandatering en privacy

Wet Openbaarheid van Bestuur

Lees meer over de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook vindt u hier de informatie over het indienen van een Wob-verzoek. Documenten die in het verleden door Politie Zeeland-West-Brabant zijn verstrekt op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur vindt u op de volgende pagina.

Mandatering

Informatie over mandaat binnen de politie treft u hier aan. Op de volgende pagina vindt u specifieke mandaten van Politie Zeeland-West-Brabant.

Privacy

Politie Zeeland heeft enkele convenanten afgesloten in het kader van structurele samenwerkingsverbanden en ten behoeve van de bijbehorende noodzakelijke gegevensuitwisseling. U vindt deze op de pagina Convenanten.

Op de pagina Gegevensbescherming ziet u welke bewerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming van het voormalig regiokorps Zeeland.