Ga naar content
Mijn buurt: 
  Verander locatie

  Burglar Proof

  Burglar Proof is een project dat geinitieerd is door de politie Maastricht. Het doel is de aanpak van de woninginbraken in Maastricht. Het project is in april 2015 van start gegaan. Het grootste deel van het project heeft een preventief karakter. Zo houden we regelmatig preventierondes in de wijken. We wijzen bewoners op inbraakgevoelige situaties en maken buurtbewoners bewust met informatieflyers. We krijgen dan hulp van burgers, politievolontairs, vrijwillige politie, verkeershandhavingsteam (VHT) en de gemeente Maastricht. De wijkagenten coordineren deze acties. Zij weten namelijk precies waar wij in de wijk moeten zijn. We ondersteunen de wijkagenten bij informatiedagen in de wijk en de gemeente bij informatieavonden. We houden burgers op de hoogte en informeren via onze Facebooksite en via www.politie.nl.     

  Naast preventie sporen we ook inbrekers op. Dit doen we door regelmatige controles in de wijken, waarbij wij automatische kentekenherkenning gebruiken. Ook de politie helikopter wordt ingezet. Op deze manier kunnen we makkelijker inbrekers opsporen. We rijden opvallend door de wijk, maar ook onopvallend (als u ons niet ziet, betekent dat niet dat we er niet voor u zijn!). We werken samen met het team High Impact Crime van de recherche, maar ook met de Belgische politie. Met onze Belgische collega`s wisselen we informatie uit en voeren we controles uit. Dit is al heel waardevol gebleken.

  Elke inbraak is er één teveel

  De woninginbraken in Maastricht dalen ieder jaar. Ten opzichte van vorig jaar is er thans een daling zichtbaar van ongeveer 50%. Dit kan verder zakken of plotseling stijgen. Wij monitoren de ontwikkelingen die dit kunnen beinvloeden zoals trends en veelplegers zodat we meteen kunnen handelen.

  Slachtoffers

  Een woninginbraak is een zogenoemde High Impact Crime, vanwege de impact op de slachtoffers. Bij een woninginbraak ontstaat er vaak veel schade aan deuren en ramen, wordt het huis overhoop gehaald en worden waardevolle of dierbare spullen weg genomen. Vaak zijn dit spullen met een emotionele waarde, zoals de tablet met alle familiefoto`s of sieraden zoals trouwringen. Slachtoffers van een woninginbraak vinden het vaak nog het ergst dat zij moeten leven met het gevoel dat er een vreemde door hun huis heeft gelopen en kasten en laden heeft doorzocht. Naast de financiële schade kunnen slachtoffers nog heel lang last hebben van een onveilig gevoel in uw eigen woning.  

  Bewoners zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid

  De gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. De politie Maastricht ondersteunt de gemeente hier bij. U speelt zelf een belangrijke rol in uw eigen veiligheid en de veiligheid in uw buurt of straat. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk, sluit ramen en deuren, laat geen spullen rondslingeren die inbrekers kunnen gebruiken, geef uw woning altijd een bewoonde indruk enz. U kunt een bijdrage leveren in de veiligheid in uw buurt door deel te nemen aan buurtpreventie. Zo kunt u lid worden van een buurtpreventieteam of deelnemen aan een WhatsApp groep of Facebookgroep. 

  De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Op onze speciale themapagina leest u allerlei tips om inbraken te voorkomen.

  Meld verdacht gedrag

  U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s ze rijden. Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet. Staat er al enige tijd een auto met draaiende motor bij uw buren voor de deur of lopen er vreemde personen door de straat die aandacht hebben voor de woningen? Noteer het kenteken en/of het signalement van een verdacht persoon, de vluchtrichting en geef dit meteen door aan de politie.      

  Burgers durven de politie vaak niet te bellen, omdat ze bang zijn voor de consequenties als er niets aan de hand blijkt. Dit is niet nodig! Wij adviseren u om ons te bellen. Hierbij kunt u als stelregel nemen: Als uw onderbuikgevoel aangeeft dat er iets aan de hand is, dan is dat vaak ook zo!    

  De kans dat daders van een woninginbraak opgepakt worden neemt toe als u verdachte situaties snel bij de politie meldt. Wij komen liever 9 keer te veel, dan 1 keer te weinig. 

  Inbraakpreventie in uw buurt

  De politie Maastricht, de gemeente Maastricht en tal van andere ketenpartners zullen gezamenlijk naar uw buurt komen. Wij geven advies over inbraakpreventie en kunnen antwoord geven op uw vragen. Wanneer komen wij naar uw wijk? Houdt onze Facebookpagina in de gaten, vraag uw wijkagent of wijkgebonden medewerker van de gemeente.

  Filmpjes Burglar Proof

  Bekijk via de facebook pagina diverse preventieve filmpjes.