Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Meldpunt Agressief Weggedrag

De politie in Limburg heeft een Meldpunt Agressief Weggedrag. Bij het landelijk bekende telefoonnummer 0900 - 8844 kan elke inwoner van dit gebied melding maken van gevaarlijk of asociaal weggedrag. De politie onderzoekt of de betreffende weggebruiker al te boek staat voor wegmisbruik en spreekt hem aan op zijn gedraging en de consequenties daarvan.

Wie maakt het niet mee: je rijdt op een tweebaans weg met doorgetrokken streep. Plotseling doemt in je achteruitkijkspiegel op de linker weghelft met grote snelheid een auto op. Voor je het weet stuift die langs je heen en schiet net vlak voor je in de rij. Een tegenligger flitst van schrik met de lichten en gaat op de rem. Je gelooft je ogen toch niet!

Wenselijk
Om nog meer aandacht te besteden aan verkeersgevaarlijk rijgedrag door bestuurders van motorvoertuigen -en de aanpak van agressie in het verkeer in het bijzonder - is het wenselijk dat ook burgers de gelegenheid hebben dit te melden. Burgers die in deze regio wonen kunnen direct melding maken van gevaarlijk, agressief of onveilig weggedrag. Het Service Center noteert naam en telefoonnummer van de melder, samen met de informatie over het weggedrag dat is gezien. Denk daarbij aan bumperkleven, alle soorten van foutief inhalen, te hard of door rood rijden, gevaarlijk in- en uitvoegen etc. De melding wordt doorgezet naar het VHT en daarna direct opgepakt.

Logo Meldpunt Agressief WeggedragWegmisbruiker confronteren
Het VHT neemt elke melding serieus. Een medewerker neemt contact op met de melder om zijn verhaal te horen. Hierna onderzoekt de medewerker VHT of de overtreder al bekend staat als wegmisbruiker voor rijden onder invloed, veroorzaken van een aanrijding, overschrijden van maximum snelheid met invordering rijbewijs en dergelijke en maakt een dossier aan. Daarna worden de gegevens doorgegeven aan de specialist verkeer van de basiseenheid waarin de overtreding is gepleegd, zodat deze de wegmisbruiker kan confronteren met zijn gedrag en de eventuele consequenties daarvan.