Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Remlijn

REMlijn in Limburg

De politie in Limburg heeft de strijd aangebonden tegen de agressieve, verkeersgevaarlijke weggebruiker. In overleg met Justitie is er een meldlijn voor dergelijke gedragingen. In navolging van andere politieonderdelen in het land werken agenten in Limburg nu ook in hun vrije tijd aan de verkeersveiligheid. Politiemensen kunnen via een intern telefoonnummer in het korps melding doen van wegpiraten en agressieve weggebruikers. Die meldingen worden bij het Verkeershandhavingsteam direct verwerkt tot een proces-verbaal, waarna de verkeersovertreder al binnen zeer korte tijd de acceptgirokaart in de bus vindt.

De REMlijn is bedoeld om het aantal agressieve verkeersgedragingen te verminderen en dus de verkeersveiligheid te bevorderen. De naam van het project is dan ook in die optiek gekozen en staat voor REpressieve Maatregel.