Ga naar content
Mijn buurt: 
6828+DN+Arnhem,+Nederland +0.5km
  Verander locatie

  Wapeninleveractie in Arnhem van 31 mei tot en met 4 juni 2021

  wapens

  De gemeente Arnhem organiseert samen met politie en Openbaar Ministerie een wapeninleveractie van 31 mei tot en met 4 juni. Arnhemmers kunnen gedurende deze week straffeloos een wapen inleveren.

  Burgemeester Ahmed Marcouch heeft grote zorgen over het toenemende aantal incidenten met wapens en roept Arnhemmers op: "Nu is je kans: lever het verwoestende wapen in en gun jezelf die eerlijke kansrijke toekomst. Want met een mes op zak, slaat schijnveiligheid veel sneller om naar gebruik met ingrijpende gevolgen die niet zijn te overzien."

  We willen starten met deze inleveractie om een signaal af te geven en mensen mogelijkheden te bieden om ongestraft* hun wapens bij de politie in te leveren. Zo hopen we nog meer incidenten met wapens te voorkomen.

  Met de inleveractie van (vuur)wapens willen wij dat iedereen in Arnhem opstaat tegen het gebruik van (vuur)wapens. Het is tijd om ons daar tegen uit te spreken. We slaan de armen in één om de harde kern aan te pakken. Maar ook om bewoners te betrekken, in gesprek te gaan en jeugd weerbaar te maken.

  Incidenten met wapens: gemiddeld 50 incidenten per maand

  Van 2017 tot 2019 is het aantal incidenten met een wapen gestegen van 499 naar 649. Daarna neemt het aantal incidenten licht af. Mogelijk is dit te verklaren door Covid- 19. Het aantal is een indicatie. Alleen al in de eerste maanden van dit jaar liep het dusdanig uit de hand dat vijf personen door geweld met een wapen zijn overleden.

  Politiechef van basisteam Arnhem-Zuid, Erik Bomhof spreekt zich uit over de komende wapeninleveractie: "Het gebruik van (vuur)wapens baart ons zorgen. We zien het gebruik van vuur- en steekwapens steeds vaker voorkomen op verschillende plekken in onze gemeente. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daar kunnen we samen iets tegen doen.

  Grijp deze kans met beide handen en lever je wapens in! Laat dit niet allen de ogen van jongeren openen, maar ook van hun ouders! Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers. Ga het gesprek met elkaar aan. We staan voor een leefbare en veilige gemeente.”

  Anoniem en straffeloos inleveren

  Van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni 2021 krijgen inwoners van de gemeente Arnhem de mogelijkheid om hun steek, - slag- en stootwapens (bijvoorbeeld dolken, sabels, stiletto’s, boksbeugels, vlindermessen) anoniem in te leveren op het politiebureau in Arnhem-Noord (Beekstraat 39).

  In de centrale hal van het politiebureau staat een container waar de wapens, verpakt, en anoniem in gedeponeerd kunnen worden. Het politiebureau is op werkdagen geopend tot 22.00 uur. Er worden dus geen NAW- gegevens genoteerd.

  Uniek: in de wijk inleveren

  Het inleveren van steek, slag- en stootwapens kan een week lang op het politiebureau. Uniek tijdens deze inleverweek is dat er ook twee andere locaties beschikbaar gesteld zijn als inleverpunten.

  • Op woensdag 2 juni van 16.00 tot 20.00 uur staat een mobiel inleverpunt bij de jongerencentrum Motion in De Laar (Brabantweg 115).
        
  • Op vrijdag 4 juni van 16.00 tot 20.00 uur in Presikhaaf bij jongerencentrum De Overkant (Bethaniënstraat 242).

  Ook op deze locaties kan het inleveren anoniem en de veiligheid is gewaarborgd. Op deze inleverlocaties kunnen alleen steek, slag- en stootwapens ingeleverd worden.

  Inleveren van vuurwapens

  Voor het inleveren van vuurwapens, imitatie-vuurwapens en munitie geldt een andere werkwijze. Deze worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met een vuurwapen moeten reizen of dat mensen er een politiebureau mee binnen lopen.

  Voor het maken van een afspraak kan er contact worden opgenomen met 0900-8844. Zodra de afspraak is ingepland, komt een gespecialiseerde agent in burgerkleding en in een onopvallend voertuig het vuurwapen, imitatie-vuurwapen of de munitie ophalen.

  Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. Bij het ophalen van het vuurwapen wordt de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) genoteerd. De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er geen boete of straf.

  Ook mensen die in het bezit zijn van een vuurwapen en van het wapen af willen, maar niet goed weten hoe, kunnen via 0900-8844 een afspraak maken zodat het wapen wordt opgehaald.

  Maar waarom kunnen vuurwapens niet anoniem ingeleverd worden?

  Vuurwapens kunnen worden onderzocht en zijn te herleiden naar het gebruik bij eventuele misdrijven. Als daar sprake van is dan willen en mogen wij dat niet negeren. Dat zijn wij namelijk aan de eventuele slachtoffers en nabestaanden verplicht. Politie Arnhem en de gemeente Arnhem hopen van harte dat zoveel mogelijk inwoners gebruikmaken van deze unieke kans.

  Game against violence

  Onder de noemer Game Against Violence organiseren politie en gemeente samen met de jongerenwerkers een gametoernooi in de wijken.

  • Op vrijdag 28 mei van 15.00 tot 21.00 uur kunnen jongeren in de Geitenkamp deelnemen bij de Sperwer.  Op hetzelfde moment kunnen jongeren uit Malburgen gamen bij het kantoor van AM-support aan de Eimersingel.
       
  • Zaterdag 29 mei is het gametoernooi van 15.00 tot 21.00 uur in De Laar bij Motion en in Presikhaaf bij De Overkant.

  De wijkagenten zijn ook aanwezig om samen met de jongerenwerkers in gesprek te gaan met de jongeren. Jongeren die vragen hebben over het toernooi of willen meedoen, kunnen contact opnemen met de jongerenwerkers in de wijk.

  Meer informatie over deze inleverweek?

  De komende weken besteden zowel politie als gemeente Arnhem aandacht aan deze actie via Instagram (@politiearnhemnoord en @politiearnhemzuid) en ook via de accounts van de wijkagenten in Arnhem (Klarendal, Presikhaaf, centrum). Voor meer informatie verwijzen we u ook door naar het persbericht dat afgelopen vrijdag 21 mei 2021 is gepubliceerd.