Ga naar content
Mijn buurt: 
kampen +5.0km
  Verander locatie

  Wapeninleveractie in IJssellandse gemeenten

  De politie maakt zich hard om zoveel mogelijk (vuur)wapens van straat te halen en schietpartijen te voorkomen in het district IJsselland. Meldingen van wapenbezit krijgen altijd de hoogste prioriteit, maar de politie zet een extra stap in deze aanpak. In de week van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart kan iedereen zonder straf* zijn wapen inleveren. Daarmee willen we verboden wapenbezit tegengaan en de veiligheid in het district IJsselland verhogen. 

  Ook in IJsselland zien we steeds vaker het gebruik van steekwapens en illegale vuurwapens in de publieke ruimte. In Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest waarbij vuur- en steekwapens zijn gebruikt op straat. Dat heeft ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We willen starten met deze inleveractie om een signaal af te geven en mensen mogelijkheden te bieden om ongestraft* hun wapens bij de politie in te leveren. Zo hopen we nog meer incidenten met wapens te voorkomen. Met de inleveractie van (vuur)wapens willen wij dat iedereen in district IJsselland opstaat tegen het gebruik van (vuur)wapens. Het is tijd om ons daar tegen uit te spreken. We slaan de armen in één om de harde kern aan te pakken. Maar ook om bewoners te betrekken, in gesprek te gaan en jeugd weerbaar te maken. 

  Hoe zorg ik dat mijn wapen bij jullie terechtkomt? 

  Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart kun je alle soorten wapens inleveren zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Alle wapens (denk ook aan boksringen, slag- en stootwapens), behalve vuurwapens  kunnen anoniem worden ingeleverd op zeven bureaus in het district IJsselland. Mocht je messen inleveren bij één van onderstaande bureaus, dan bij voorkeur verpakt. 

  Bij onderstaande bureaus staan wapenkluizen waar je anoniem je wapen kan deponeren: 

  • Bureau Deventer     (Storminckstraat 2) 
  • Bureau Hardenberg     (Europaweg 39)
  • Bureau Ommen        (Schurinkstraat 44)
  • Bureau Kampen    (Stationsplein 6) 
  • Bureau Raalte        (Mettingenlaan 80)
  • Bureau Steenwijk     (Vendelweg 2) 
  • Bureau Zwolle          (Koggelaan 8)

  Check politie.nl voor de actuele openingstijden van de bovenstaande bureaus.

  Lever je vuurwapen(s) in? 

  Mocht je een vuurwapen willen inleveren dan moet je een afspraak maken. Neem tijdens kantooruren contact op met 0900-8844 en vraag vervolgens aan de telefonist om doorverbonden te worden met het coördinatiepunt van de districtsrecherche. Een agent in burger zal dan op een afgesproken tijdstip bij u langskomen om het vuurwapen op te halen. De agent in burger komt uiteraard in een onherkenbaar voertuig. Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens).

  *Je wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit , tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan zal er ook geen vervolgonderzoek plaatsvinden en volgt er dus geen boete of straf.

  Maar waarom kunnen vuurwapens niet anoniem ingeleverd worden?

  Vuurwapens kunnen worden onderzocht en zijn te herleiden naar het gebruik bij eventuele misdrijven. Als daar sprake van is dan willen en mogen wij dat niet negeren. Dat zijn wij namelijk aan de eventuele slachtoffers en nabestaanden verplicht. Als politie IJsselland hopen wij van harte dat zoveel mogelijk inwoners van ons gebied gebruik maken van deze unieke kans om anoniem en ongestraft wapens in te leveren.