Ga naar content
Mijn buurt: 
Amsterdam West +5.0km
Verander locatie

Beter contact met bevolking door Anders Kijken

Laatste update:

Amsterdam - Om politiewerk goed te kunnen doen, moet de politie in goed contact zijn met (vertegenwoordigers van) alle inwoners van Nederland. Sommige groepen zijn voor de politie moeilijker bereikbaar dan andere. Het project ‘Anders Kijken’ brengt daar verbetering in.

Agente in gesprek met oudere man

De politie wil met preventietips vanzelfsprekend bij voorkeur de hele bevolking bereiken. Het huis beter beveiligen om te voorkomen dat er wordt ingebroken, niet opendoen voor vreemde mensen aan de deur vanwege mogelijke oplichting, nooit een pincode weggeven en misstanden melden aan de politie – zulke adviezen zijn immers voor alle burgers van belang. Als bepaalde groepen moeilijker te bereiken zijn dan andere, is het voor de politie lastig om bijvoorbeeld preventieboodschappen aan hen over te brengen.

Daarom is binnen de politie Amsterdam in 2012 het project ‘Anders Kijken’ opgezet, dat tot betere verbinding met de inwoners van de hoofdstad moet leiden en moet bijdragen aan een genuanceerdere kijk van politie op burgers. Daardoor kan de wijkagent beter in verbinding komen met zijn bewoners en kan ook een gerichte communicatiestrategie worden ontwikkeld. De doelgroepen kunnen variëren van wijkbewoners in een bepaalde straat, marktkooplui in een bepaald gebied tot ouderen of huurders.

In Amsterdam heeft de politie ruime ervaring opgedaan met de ‘Anders Kijken’-methode. Dit is in 2012 in samenwerking met de Vrije Universiteit en Defensie gedaan. Op vredesmissies zoals in Afghanistan krijgen militairen te maken met bevolkingsgroepen waarmee door allerlei barrières lastig te communiceren valt. De politie kijkt hoe zij in haar dagelijks werk van deze methode gebruik kan maken.

Het uitgangspunt van het project is dat elke groep eigen codes, regels, sleutelfiguren, behoeften en gevoeligheden kent. Met zulke gegevens houdt de politie rekening teneinde betere samenwerking tot stand te realiseren. Politiechef Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg licht toe: ‘We bekijken onder meer waar groepen burgers bijeenkomen en dus goed bereikbaar zijn. Het project ‘Anders Kijken’geeft hier extra handvatten voor. Zo heeft de politie in Amsterdam in een gezondheidscentrum een groep Turkse ouderen voorgelicht over oplichting en pinpasfraude. En wordt er contact gezocht met ondernemers om de veiligheid in het winkelgebied te bevorderen.’

Ook onderzoekt ‘Anders Kijken’ welke thema's belangrijk zijn voor bepaalde groepen en hoe deze groepen informatie tot zich nemen. Voor de een is een digitale nieuwsbrief een effectief communicatiemiddel, voor anderen werkt een voorlichtingsmiddag juist beter. Aalbersberg: ‘Het gebruik van deze methode gebeurt in alle openheid. De wijkagent, legt altijd aan vertegenwoordigers van de desbetreffende groepen uit waarom zij wil samenwerken, wat zij hiermee wil bereiken en hoe zij hiermee voor deze burgers van meerwaarde kan zijn. We merken dat deze actieve benaderingswijze door de betrokken Amsterdamse burgers wordt gewaardeerd.’

Noot voor redacties: het project ‘Anders Kijken’ bestond eerder onder de naam ‘Psycops’.