Ga naar content
Mijn buurt: 
Verander locatie

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het onderzoek naar dood van Savannah

Laatste update:

Bunschoten - Op 4 juni werd in Bunschoten het lichaam van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten gevonden. Omdat er bij de pers en burgers nog veel vragen leven, heeft de politie een lijst met vragen en antwoorden opgesteld.

Aanvulling vrijdag 9 juni

Kunnen er nog meer verdachten aangehouden worden?

Op dit moment staan we in het onderzoek open voor verschillende scenario’s rond de vermissing en het overlijden van Savannah. Openstaan voor verschillende scenario’s betekent automatisch dat je niet bij voorbaat kunt uitsluiten dat er meer aanhoudingen volgen. De ontwikkelingen in het rechercheonderzoek, mede gevoed door tips die binnenkomen, moeten steeds meer duidelijkheid gaan geven over wat er precies met Savannah gebeurd is.

 

Aanvulling donderdag 8 juni

Wat onderzoekt de politie donderdagmiddag 8 juni in Bunschoten?

Agenten doen donderdagmiddag 8 juni, precies een week na de verdwijning van Savannah, passantenonderzoek op plekken die van belang zijn in het onderzoek. Personen die zich op dezelfde dag en tijd (maar dan een week later) bevinden in dit gebied, zijn hier mogelijk vanuit hun routine precies een week eerder ook geweest. Mogelijk hebben zij informatie die waardevol kan zijn voor het onderzoek. Hen wordt door agenten gevraagd of zij iets gezien of gehoord hebben rond de verdwijning of vondst van Savannah.

 

Hoeveel tips zijn er nu binnengekomen?

Het onderzoeksteam heeft al ruim 250 tips ontvangen. We zijn dankbaar voor de grote betrokkenheid bij het onderzoek. De concrete tips worden door de recherche onderzocht.

Meer tips over bijzonderheden die gezien zijn bij de locaties rondom de plaats waar Savannah gevonden is (De Kronkels) of bij de vindplaats van de fiets (Hoogland) blijven welkom. Gebruik hiervoor het tipformulier, of bel 0900-8844 (tipformulier). Anoniem melden kan via 0800-7000 of via M-online.

Het team ontvangt ook veel adviezen hoe zij haar onderzoek kan doen. We vragen er begrip voor dat we hier meestal geen reactie op terug kunnen geven.

Aanvulling woensdag 7 juni

 

Hoe zit het met inzamelingsacties voor de familie van Savannah?

Er zijn signalen bij de familie van Savannah binnen gekomen dat er intenties waren om inzamelingsactie(s) te houden. De familie waardeert uiteraard alle betrokkenheid, maar geldelijke ondersteuning willen ze niet. Ook is er bij een Facebookactie twijfel over de goede bedoelingen van de initiatiefnemer.

Komt er een stille tocht voor Savannah?

De gemeente Bunschoten-Spakenburg, de school en betrokken bewoners organiseren donderdagavond 8 juni een stille tocht. De politie is hiervan op de hoogte, maar is geen organisator hiervan. Meer informatie is te vinden bij de gemeente.

Hoeveel tips zijn er binnengekomen na Opsporing Verzocht?

Er zijn inmiddels  zo’n 40 tips binnengekomen die allemaal onderzocht worden. Tips en camerabeelden zijn nog steeds welkom bij de recherche. Deze ontvangen we graag via ons tipformulier.

Wat heeft de politie gedaan na melding van haar vermissing?

De politie is donderdagavond een opsporingsonderzoek gestart en heeft in overleg met haar ouders een aantal middelen ingezet om te achterhalen waar Savannah verbleef.  Alles met het doel om Savannah zo snel mogelijk levend te vinden. Denk hierbij aan zoeken op voor haar bekende plekken, onderzoek aan haar digitale middelen, nagaan van contacten met vrienden en dergelijke.

Waarom is Burgernet niet ingezet?

Burgernet is een oproep aan bewoners van een specifiek gebied om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Voor een Burgernetactie moet concreet een straal getrokken worden rond een punt op een kaart. Op het moment dat Savannahs vermissing als urgent werd beschouwd, was er vanuit het onderzoek aanleiding om te denken dat zij mogelijk niet in Bunschoten was. Een Burgernetactie is daarom niet ingezet.

Waarom is Amber Alert niet ingezet?

De vermissing van Savannah paste niet in de criteria die we gebruiken om Amber Alert in te zetten. Voor de inzet van Amber Alert moet er concreet indicatie zijn dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in direct gevaar is. Die indicatie was er op basis van de onderzoeksresultaten op dat moment niet.

Waarom heeft de politie niet meegedaan met de burgerzoektocht?

De politie organiseert zoektochten, met inzet van bijvoorbeeld de mobiele eenheid, forensische experts en speurhonden, als er vanuit het politieonderzoek aanleiding is om op een specifieke locatie te zoeken. Op het moment dat bewoners gingen zoeken in de weilanden tussen Bunschoten en Hoogland was er geen aanleiding vanuit het politieonderzoek om specifiek daar te zoeken. Om die reden is de politie wel in verbinding geweest met de organisatoren, maar heeft niet zelf daar meegezocht. Uiteraard begrijpen en waarderen wij de behoefte van bezorgde bewoners om te zoeken naar een vermiste.

 

Aanvulling dinsdag 6 juni

Is er al wat meer te vertellen over de voortgang van het onderzoek?
De verdachte zit ‘in beperkingen’ in het belang van het onderzoek. Dat is een door het OM opgelegde maatregel die betekent dat de verdachte géén contact mag hebben met de buitenwereld behalve zijn advocaat. Ook geldt dan dat de politie gebonden is aan grote terughoudendheid in het geven van informatie. Ondanks dat het onderzoek doorgaat, komt er daardoor nu weinig nieuwe informatie naar buiten.

Waarom geeft de politie niet meer informatie over de aangehouden jongens?
De politie is altijd terughoudend met dit soort informatie en mag over verdachten alleen informatie geven over het geslacht, de leeftijd en de woonplaats. Dit is wettelijk vastgelegd. De privacy van verdachten is belangrijk, ze zijn immers nog niet veroordeeld.

Wat adviseert de politie ouders en schoolgaande kinderen?
Gelet op de huidige stand van het onderzoek ziet de politie geen aanleiding voor concrete adviezen voor ouders en schoolgaande kinderen. In het algemeen is het altijd verstandig om samen te fietsen naar school, vrienden en sport, in plaats van alleen.

 

Aanvulling maandag 5 juni

Hoe is Savannah om het leven gekomen?

De politie gaat er van uit dat Savannah door een misdrijf om het leven is gebracht. Het onderzoek moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is.

Zijn de aangehouden verdachten betrokken bij de dood van beide meisjes? 
Op basis van de informatie uit beide onderzoeken lijkt het er vooralsnog op dat het om twee losstaande zaken gaat. Er zijn twee aparte rechercheteams gestart  – Teams Grootschalige Opsporing(TGO)  - die de dood van Savannah en Romy onderzoeken. Wel werken beide onderzoeksteams samen en delen onderzoeks-informatie waar nodig.

Hoeveel rechercheurs zijn op de zaak gezet?
Er zijn zo’n 25 rechercheurs op de zaak gezet. Uiteraard zal waar nodig voor het onderzoek extra mensen zoals analisten, forensische experts, speurhondengeleiders, wijkagenten en zoals gisteren mensen van de Mobiele Eenheid worden ingezet.

Is er sprake van misbruik?
We kunnen in deze fase van het onderzoek nog niets zeggen over de omstandigheden waaronder het lichaam is aangetroffen .

Bekijkt het rechercheteam ook relevante camerabeelden?
In het onderzoek naar de dood van Savannah worden relevante en beschikbare beelden zeker onderzocht op aanknopingspunten.

Heeft u al uw camera’s laten registreren bij Camera in Beeld van de politie? Dit overzicht helpt de politie om snel een overzicht te hebben over camera’s in een bepaald gebied. Kijk voor meer info en registratie op de desbetreffende pagina van deze site.

Zondag 4 juni

Wanneer en waar is het lichaam van Savannah gevonden? 

Een passant heeft het lichaam van de 14-jarige Savannah op 4 juni rond 11.40 uur bij De Kronkels in Bunschoten aangetroffen.

Was dit een deelnemer van de zoekgroep?
Het was geen deelnemer van de zoekgroep. Zij waren actief aan het zoeken in een ander gedeelte van Bunschoten-Spakenburg.

Wat is er te zeggen over de omstandigheden waaronder het lichaam is aangetroffen?
Het lichaam is aangetroffen in het water nabij de Kronkels. Aanvullende informatie hierover kunnen we in het belang van het onderzoek niet meegeven.

Waarom duurde het een tijd voordat de identiteit van Savannah bekend werd gemaakt?
De onderzoekers ter plekke benaderden het lichaam uiterst voorzichtig. Zorgvuldigheid is van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Zodra het lichaam was geborgen en geïdentificeerd, werd – zoals gebruikelijk - eerst de directe familie persoonlijk door de politie op de hoogte gebracht. Pas daarna kon de identiteit publiekelijk bekend worden gemaakt.

Wat heeft de politie op de plek van de vondst van het lichaam van Savannah gedaan?
De recherche heeft uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de plek van de vondst van het lichaam. Sporen worden veiliggesteld. Er werd heel voorzichtig door de rechercheurs van de Forensische Opsporing naar het lichaam toegewerkt om eventuele sporen niet te verstoren. Dit is een voorzorgsmaatregel.

Waarom vloog een helikopter boven Bunschoten-Spakenburg?
De helikoper vloog over de locatie om de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen in verband met het onderzoek.

Waarom is er Mobiele Eenheid in Bunschoten aanwezig?
Medewerkers van de Mobiele Eenheid zijn voor ondersteuning aanwezig bij de bewaking van de vindplaats van het lichaam van Savannah, omdat het onderzoek ter plekke nog niet is afgerond.

Er zou sprake zijn van een donkere auto met twee mannen daarin die meisjes lastigvalt in de omgeving?
De politie zal alle informatie die ook maar enigszins van belang kan zijn betrekken bij het onderzoek.