Ga naar content
Mijn buurt: 
houten +5.0km
Verander locatie

Aanpassing openingstijden politiebureau Houten

Laatste update:

Nieuwegein - Met ingang van 1 juni 2017 past de politie de openingstijden aan van het politiebureau in de gemeente Houten. De verminderde aanloop van publiek in combinatie met uitbreiding van dienstverlening op locatie en van digitale contactmogelijkheden, geven aanleiding om de politie-inzet anders te organiseren.

Inperking van de openingsuren betekent dat meer politiepersoneel op straat kan worden ingezet. Voorafgaand aan dit besluit heeft de politie gedurende een periode van twee maanden metingen gehouden om de aanloop aan het bureau in kaart te brengen. Gekeken is onder meer naar de momenten waarop de meeste afspraken voor aangiften worden gepland en de momenten waarop de vrije aanloop van bezoekers het hoogst en het laagst is.

Nieuwe openingstijden

Het geringe aantal geplande afspraken op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag alsmede de geringe aanloop, ook op woensdagavond, rechtvaardigt niet langer de vereiste inzet van personeel. Bureau Houten was dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdag waarop het bureau was geopend van 13.00 tot 21.00 uur.

De nieuwe openingstijden van bureau Houten zijn met ingang van 1 juni 2017:    

Maandag    09.00 - 17.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
 Vrijdag  09.00 - 12.00 uur

 

Toekomstige ontwikkelingen

Daarnaast wordt het mogelijk om aangifte te doen op ieder politiebureau, ongeacht de woon- of pleegplaats. Ook wordt landelijk gewerkt aan de uitrol van zogenoemde 3D-loketten in gemeentelijke locaties, waar aangifte kan worden gedaan via een internetverbinding bij een politiemedewerker die elders op een politiebureau zit.