Ga naar content
Mijn buurt: 
Melderslo +5.0km
Verander locatie

Bijna 16000 inwoners Limburg ondervraagd voor Veiligheidsmonitor

Laatste update:

Maastricht - Uit het landelijk onderzoek Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat Limburgers het afgelopen jaar minder vaak slachtoffer zijn geworden van delicten. Het slachtofferschap is, met uitzondering van een stijging bij cybercrime, gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In het algemeen is het slachtofferschap lager in vergelijking met de landelijke scores met uitzondering van cybercrime en vermogensdelicten. Ondanks dat Limburgers minder vaak slachtoffer zijn van delicten dan landelijk gemiddeld, is het opvallend dat het veiligheidsgevoel lager is in vergelijking tot de rest van Nederland. Eind vorig jaar werden er voor de Veiligheidsmonitor in dit Limburg 15.970 inwoners geïnterviewd.

Andere resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat het aantal gemelde delicten bij de politie is gestegen ten opzichte van voorgaande meting, terwijl het aantal delicten juist gedaald is. Dit betekent dat de meldingsbereidheid in Limburg hoog is. Limburg scoort hoger op het gebied van geweldsdelicten ten opzichte van de landelijke cijfers. Het aantal geweldsdelicten is echter wel gedaald ten opzichte van 2017. Tot slot is de frequentie van het contact van burgers met de politie in Limburg gedaald sinds 2017 en tevens lager dan de landelijke score.

Reactie politiechef

Een eerste reactie van politiechef Ingrid Schäfer: “Deze resultaten zijn een compliment aan al onze politiemensen. Met de capaciteit die enorm onder druk staat en de toename van het aantal taken, is dit een prima prestatie. Verder zetten wij al enkele jaren in op een meer herkenbare, integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek en we proberen daarbij het publiek steeds meer te betrekken. Wij investeren doorlopend in de versterking van onze dienstverlening. De uitkomsten van deze monitor zijn voor ons in ieder geval een goede stimulans om op deze ingeslagen weg door te gaan."

Meetinstrument

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig tweejaarlijks bevolkingsonderzoek van het CBS, het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie en gemeenten onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is in het najaar van 2019 voor de elfde keer uitgevoerd. Centraal staan onder meer de leefbaarheid van en overlast in de woonbuurt, de veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de mening over het functioneren van de politie en gemeenten. Het onderzoek hanteert een gestandaardiseerde vragenlijst en een gecoördineerde methodologie, waardoor de uitkomsten op verschillende bestuurlijke en operationele niveaus vergelijkbaar zijn.