Ga naar content

Meldpunt Cybercrime nu via politie.nl

Laatste update:

Den Haag - Internet maakt het steeds makkelijker om kinderporno en terroristische informatie te delen. De politie speelde hier mede op in met het Meldpunt Cybercrime. Een loket waar kinderporno, kindersekstoerisme en terrorisme kon worden gemeld. De meldmogelijkheid is sinds deze week in politie.nl opgenomen en www.meldpuntcybercrime.nl is opgeheven.

Via het meldpunt www.meldpuntcybercrime.nl kwamen jaarlijks enkele honderden meldingen binnen over kinderporno, kindersekstoerisme en terrorisme. Dit naast meldingen die via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld aan de balie of via een wijkagent, bij de politie terecht kwamen. Vanuit de 'één politiegedachte' is de informatie en meldmogelijkheid ondergebracht op de landelijke site.