Ga naar content

Marijke Stroucken gaat Directie HRM politie leiden

Laatste update:

Den Haag - Marijke Stroucken is met ingang van 15 september benoemd tot directeur Humanresourcesmanagement bij de politie. Zij is momenteel directeur van adviesbureau Public Partners.

Marijke Stroucken (52) is momenteel algemeen directeur en medeoprichter van Public Partners en bestuurslid van de Raad voor Organisatieadviesbureaus. Public Partners adviseert organisaties in het publieke domein over bijvoorbeeld organisatieverandering. Stroucken heeft veel kennis van en ervaring met humanresourcemanagement in de publieke sector. Zij was onder meer interim-directeur P&O bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en interim-directeur Organisatie en Personeelsbeleid voor de Rijksdienst (OPR).

Rode draad

Vanuit verschillende rollen bouwde Stroucken ruime ervaring op met omvangrijke reorganisatie- en organisatievernieuwingstrajecten. Zij was bijvoorbeeld betrokken bij de vernieuwing van de staf van het Ministerie van BZK, de verbetering van de samenwerking tussen departementen op P&O-terrein en lid van de externe commissie voor de evaluatie van de vorming van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rode draad in haar werk is de aanpak van complexe vraagstukken, waarbij verschillende, soms tegengestelde belangen een rol spelen.

Spilfunctie

Korpschef Gerard Bouman typeert de nieuwe directeur HRM als iemand met visie op en passie voor de publieke zaak: “Zij weet snel lijn te brengen in onoverzichtelijke vraagstukken en stelt doeltreffend vast waar de knelpunten zitten. Marijke Stroucken beschikt over het vermogen om partijen bij elkaar te brengen, wat rust en vertrouwen bevordert en voor iedereen werkbare oplossingen oplevert. Deze en andere kwaliteiten geven mij alle vertrouwen dat zij in staat is om het totale HRM-proces naar volle tevredenheid aan te sturen en de Directie HRM verder gestalte en inhoud te geven. Namens de korpsleiding wens ik haar daarbij alle succes.”