Ga naar content

Beslissing tot gunning aanbesteding medische zorg en onderzoek

Laatste update:

Nederland - De medische arrestantenzorg en het forensisch medisch onderzoek zijn door de politie aanbesteed. In totaal kwamen 24 inschrijvingen binnen. Vandaag, 15 april 2015, wordt de beslissing tot gunning aan de deelnemende partijen bekend gemaakt. De aanbesteding gaat over de inzet van artsen in de 1e lijn ten behoeve van de medische zorg aan ingeslotenen en het medische onderzoek ten behoeve van de forensische opsporing.

Politiepolo hangen op een rij

Henk van Essen, lid van de korpsleiding: ‘Nu de politie van 26 voormalige korpsen 1 landelijk korps is, zijn wij een grote speler op de markt. Op een aantal terreinen kiest de politie voor standaardisatie. Dit kan als gevolg hebben dat een deel van de huidige leveranciers niet meer kan voldoen aan de gestelde eisen of het gevraagde volume. We zijn gehouden nu alles landelijk in te kopen dus ook de medisch forensische zorg.'

Tien percelen

De opdracht is opgesplitst in tien percelen overeenkomstig de tien eenheden van de politie. Dit om er voor te zorgen dat voldoende partijen de mogelijkheid hebben in te schrijven voor de opdracht. Op de uiterste inschrijfdatum van 2 februari 2015 waren in totaal 24 inschrijvingen binnen verdeeld over de 10 percelen.

Definitieve gunning

De artsen die de medische zorg verlenen in de 1e lijn en het medische onderzoek voor de forensische opsporing verrichten, moeten beschikken over de juiste kwaliteiten die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving en de normen vanuit de betreffende beroepsgroepen. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is de politie zeer zorgvuldig te werk gegaan, met als uiteindelijk doel een juiste prijs-kwaliteitverhouding en binnen het korps eenheid van dienstverlening, ongeacht leverancier. Begin mei wordt duidelijk of de aanbesteding definitief wordt gegund. Het is nu aan de leveranciers aan wie de beslissing tot gunning toekomt aan te tonen dat zij daadwerkelijk voldoen aan de kwaliteitseisen, als gesteld aan in te zetten artsen.