Ga naar content

Dierenpolitie bestaat die nog?

Laatste update:

Gooi en Vechtstreek - Jazeker! In de eenheid Midden-Nederland, district Gooi en Vechtstreek, werken drie agenten die zich bezig houden met misstanden op het gebied van dierenwelzijn. Ze worden ook wel dierenpolitie genoemd. Dierenagent Léontine, werkzaam vanuit Hilversum, vertelt over haar werk .

Als dierenagent doe ik politiewerk in de breedste zin van het woord. Het is niet enkel het dier waar ik naar kijk maar ook de mens die het dier houdt/verzorgd en de omgeving waarin zij leven. Sommige mensen beseffen niet dat een dier aandacht en verzorging nodig heeft en iets is dat tijd en geld kost. Aandacht welke er in het begin wel is maar vaak minder wordt na verloop van tijd. Veel huisdieren gaan jaren mee en zijn echt een lid van het gezin. Meestal is het geen onwil maar onkunde of onwetendheid als het gaat om verstoord dierenwelzijn. Voor veel dingen in het leven zijn diploma's nodig, behalve voor de verzorging van kinderen en dieren. Daar zit het hem dan ook vaak. Alleen straffen werkt vaak niet. Een educatief gesprek met als doel gedrags- en mentaliteitsverandering kan effectiever zijn.

Dierenliefde betekent niet automatisch goed dierenwelzijn

Dierenliefde is een breed begrip. Meestal vindt iemand dat hij/zij het beste doet voor het dier, vaak blijkt dit ook écht de intentie te zijn. Er zijn echter uitschieters waarbij men het dier mishandeld, verwaarloosd of overvoerd. Dit kan resulteren in schrijnende gevallen zoals bijvoorbeeld graatmagere dieren die leven onder erbarmelijke omstandigheden. Voorts zijn er ook veel dieren die aan hun lot worden overgelaten. Ook komt het geregeld voor dat dieren mishandeld worden omdat de eigenaar/verzorger handelt uit eigen frustratie/levensonmacht en dit projecteert op het dier. Dit is verschrikkelijk aangezien de meeste dieren onvoorwaardelijk trouw zijn aan hun eigenaar/verzorger. We wonen met veel dieren dicht bij elkaar en daarbij gaat het nogal eens mis. Denk aan honden die met elkaar in gevecht raken doordat de eigenaren/verzorgers het gedrag van honden niet kennen of goed 'lezen'.

Relationeel geweld

Wat ook voorkomt is de combinatie van dierenmishandeling met huiselijk geweld. Een dier maakt deel uit van het gezin en wordt hierbij mishandeld of misbruikt als machtsmiddel. Vaak blijft een slachtoffer van geweld in deze situatie, uit angst dat de agressor anders het huisdier mishandeld. In zo'n situatie is het van belang dat meerdere instanties samenwerken om mens en dier in veiligheid te brengen. 

Illegale dierenhandel

Een minder bekende kant van het werk maar zeker niet minder belangrijk, is de illegale dierenhandel. Hier wordt meer geld aan verdiend dan de meeste mensen denken. Een voorbeeld is hondenhandel/broodfok zie voor heldere informatie de site van de LICG.  

Meest voorkomende zaken in mijn gebied in willekeurige volgorde

* Mishandeling dieren

* Verwaarlozing dieren

* Huiselijk Geweld/Dierenmishandeling

* Paarden/schapen de nodige verzorging onthouden.

* Visstroperij

* Stroperij algemeen 

144 Red een dier!

Bij meldpunt 144 Red een dier meldt u mishandeling of verwaarlozing van dieren. Op de site van politie.nl staat meer informatie over 144 en de signalen van dierenmishandeling.

Leontine

Ik ben blij met elke melding die ik krijg. Bij voorkeur (als dan niet later) voorzien van bewijs in de vorm van foto/video materiaal. Wanneer uw melding niet meteen behandeld wordt weet dat dit geen onwil is. De politie probeert haar tijd en capaciteit zo goed als mogelijk te verdelen en in te zetten. Er is er nog een lange weg te gaan binnen de opsporing en afhandeling van verstoord dierenwelzijn. Ik ben dankbaar dat ik bij mag dragen aan verbetering van dierenwelzijn voor dier én mens!

 

Diervriendelijke groet van Léontine, politie Nederland.