Ga naar content

Nieuwe leidinggevenden bij politie in Oost-Nederland aan de slag

Laatste update:

Oost-Nederland - Met ingang van 1 januari gingen bij de eenheid Oost-Nederland 116 nieuwe teamchefs aan de slag. Zij leiden de basisteams binnen de districten en diensten, die op 1 januari 2015 daadwerkelijk in een nieuwe vorm van start zijn gegaan. Daarnaast zijn er vijf districtschefs en vijf diensthoofden benoemd, die de districten en diensten in de eenheid Oost-Nederland leiden. Alle vacatures voor leidinggevende posities zijn hiermee ingevuld.

Politiechef Stoffel Heijsman van de politie-eenheid Oost-Nederland is blij met de benoemingen, die ook de instemming van de betreffende burgemeester en de officier van justitie kregen. “Alle leidinggevenden hebben moeten solliciteren op een nieuwe functie. Op cruciale posities in onze eenheid hebben we nu leidinggevenden, waarmee we een belangrijke volgende stap in de vorming van één politie kunnen zetten.”

Vakmanschap
De nieuwe chefs hebben een sturende rol in het operationele politiewerk en de dienstverlening aan burgers. Het vakmanschap van politiemensen staat hierin centraal. Bij de selectie van de nieuwe chefs is daarom nadrukkelijk gekeken naar hun leiderschapskwaliteiten, hun vermogen om mensen met elkaar te verbinden en hun bereidheid om vakmanschap van politiemensen ruimte te geven. Cruciaal is het vertrouwen van en het draagvlak bij medewerkers voor de nieuwe leidinggevenden, naast draagvlak bij burgemeesters en Openbaar Ministerie. Medewerkers hadden daarom invloed op het selectieproces: zij leverden inbreng bij het opstellen van het profiel en waren onderdeel van de selectiecommissies.

Nabij, flexibel, deskundig en samen
Politiechef Stoffel Heijsman geeft aan dat de politie in Oost-Nederland met deze nieuwe leidinggevenden haar ingezette koers voort zet. “Het is mijn stellige overtuiging dat het verbeteren van veiligheid en het veiligheidsgevoel gerealiseerd kan worden door het organiseren van nabijheid, flexibiliteit, deskundigheid en samenwerking met andere partners en burgers. Dat kreeg in 2013, vanaf de start van de nationale politie, al vorm en daar gaan we mee door. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe leidinggevenden dit ook verder uitdragen.”
De politie is op grotere schaal georganiseerd, maar het politiewerk blijft nabij de burger met lokale basisteams en een fijnmazig netwerk van wijkagenten dat de komende maanden steeds meer vorm krijgt met de invulling van zo’n tweehonderd vacatures. De schaalgrootte van de eenheid Oost-Nederland biedt de mogelijkheid om -niet gehinderd door grenzen- flexibel politiemensen in te zetten; op de plekken en de momenten die er toe doen. Zo kan de politie op adequate wijze expertises en speciale teams op de been brengen en houden, die direct bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

Overzicht Eenheidsleiding, sectorhoofden en teamchefs C basisteams eenheid Oost-Nederland 

Eenheidsleiding

Politiechef eenheid Oost-Nederland

Stoffel Heijsman

Hoofd Operatiën Eenheid Oost-Nederland

Pim Miltenburg

Hoofd Operatiën Eenheid Oost-Nederland

Peter Slort

Hoofd Bedrijfsvoering Eenheid Oost-Nederland

Anja Leemans

Programmamanager Realisatie (gedurende reorganisatie)

Ellen Steenberg

IJsselland

Districtschef IJsselland

Arjan Mengerink

Teamchef districtelijke recherche IJsselland

Leon Cramer

Teamchef basisteam Noord

Johan Ekkel

Teamchef basisteam Zuid

Gert Telman

Teamchef Vechtdal

Isabelle Mensink

Teamchef Zwolle

Freek Kuijper

Twente

Districtschef Twente

Janny Knol

Teamchef districtelijke recherche Twente

Harry uit het Broek

Teamchefs basisteam Enschede

Arjan Derksen en Fouad Ouald Chaib

Teamchef basisteam Noordoost Twente

Emil Baveld

Teamchef basisteam Twente Midden

Ralf van den Heuvel

Teamchef basisteam Twente Noord

Jos Westerveld

Teamchef basisteam Twente West

Bert Visser

Noord- en Oost-Gelderland

Districtschef Noord- en Oost-Gelderland

José Rooijers

Teamchef districtelijke recherche Noord- en Oost-Gelderland

Muriel Baars

Teamchef basisteam Achterhoek Oost

Peter Cnossen

Teamchef basisteam Achterhoek West

Viola Mistrate Haarhuis

Teamchefs basisteam Apeldoorn

Herman van Haarlem en Henk Lindt

Teamchef basisteam IJsselstreek

Pleun Trooster

Teamchef basisteam Veluwe Noord

Jan Bijsterbosch

Teamchef basisteam Veluwe West

Bob Joop van der Woude

Gelderland-Midden

Districtschef Gelderland-Midden

Rini Strijbosch

Teamchef districtelijke recherche Gelderland-Midden

Wily Helmond

Teamchef basisteam Arnhem-Noord

Niels Witterholt

Teamchef basisteam Arnhem-Zuid

Jolanda Thannhauser

Teamchef basisteam Ede

Peter van den Berg

Teamchef basisteam IJsselwaarden

Godefridus van Ee

Teamchef basisteam Rivierenland Oost

Dick van de Lustgraaf

Teamchef basisteam Rivierenland West

Miranda Veldkamp

Teamchef basisteam Veluwe Vallei Noord

Harrie Wilbrink

Teamchef basisteam Veluwe Vallei Zuid

Menno van Bruggen

Gelderland-Zuid

Districtschef Gelderland-Zuid

Lute Nieuwerth

Teamchef districtelijke recherche Gelderland-Zuid

Roel Krijn

Teamchef basisteam De Waarden

Elise Meijer en Erik Bomhof

Teamchef basisteam Nijmegen-Noord

Hans Teunissen

Teamchef basisteam Nijmegen-Zuid

Karlijn Baalman

Teamchef basisteam Tweestromenland

Peter Verhofstad

Diensten

Diensthoofd Regionale Recherche

Aart Garssen

Diensthoofd Regionale Informatie Organisatie

Guus Philips

Diensthoofd Regionale Operationele Samenwerking

Sipke Dekker

Diensthoofd Regionaal Operationeel Centrum

Jan Aandewiel

Diensthoofd Eenheidsstaf

Harry Duijts

Noot voor de redactie: In de tabel zijn de namen weergegeven van de eenheidsleiding, districtschefs, diensthoofden en de teamchefs C (eerste aanspreekpunt) van de basisteams. De namen van de teamchefs B en C van de diensten en de teamchefs B van de basisteams zijn hier niet in opgenomen.