Ga naar content

Aanbesteding medische zorg en forensisch onderzoek gestaakt

Laatste update:

Nederland - De politie stopt met de aanbesteding van medische arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek. Reden is dat geen van de partijen aan wie percelen van de aanbesteding waren gegund, aan de vereisten heeft kunnen voldoen. De huidige afspraken met dienstverleners worden, daar waar nodig, met overbruggingscontracten voorlopig voortgezet.

Door de overgang van 26 zelfstandige korpsen met elk een eigen inkoopbeleid naar één korps met een landelijk inkoopbeleid voor 65.000 werknemers, zijn wij een grote speler op de markt geworden. De politie wil eenheid van dienstverlening en een optimale prijs-kwaliteitverhouding, maar realiseert zich ook terdege dat wij niet alleen een commerciële maar ook een maatschappelijke partij zijn. De integriteit van onze organisatie moet doorklinken in het aanbestedingsproces. Omdat deze aanbesteding niet kan worden afgerond zonder de vooraf vastgestelde eisen los te laten, is deze gestaakt.

Proces

De uiterste inschrijfdatum voor marktpartijen op deze aanbesteding lag op 2 februari 2015. Toen waren er 24 inschrijvingen bekend, verdeeld over tien percelen. Op 15 mei 2015 zijn de inschrijvingen beoordeeld en is de voorlopige gunning bekendgemaakt. Het was aan de gekozen partijen de juiste bewijsstukken tijdig te overhandigen. De marktpartijen bleken dit niet te kunnen. Hierop is een gewijzigde voorlopige gunning bekendgemaakt. Ook deze nieuw gekozen partijen moesten tijdig hun bewijsstukken overhandigen en dat is opnieuw niet gelukt. De betrokken partijen zijn inmiddels geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een gesprek om het proces van aanbesteding te evalueren.