Ga naar content

Landelijke advocatenpool politie van start

Laatste update:

Nederland - De advocatenpool die politiemensen gaat bijstaan in strafzaken, is maandag 26 oktober officieel van start gegaan.Politiemensen die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun functie, kunnen 24/7 op deze advocaten terugvallen.

In de rechtbank

De advocaten worden verder getraind in de finesses van het politievak. Zo wonen zij een integrale beroepsvaardigheidstraining en een AMOK-training bij. In deze laatste training oefenen politiemensen het benaderen van een gewapende verdachte, met als doel de situatie zo snel mogelijk te neutraliseren en slachtoffers te voorkomen. Door de advocaten aan de trainingen deel te laten nemen, ervaren zij aan den lijve wat het is om in een split second een zware beslissing te moeten nemen. Deze ervaringen kunnen zij benutten voor de verdediging van politiemedewerkers in strafzaken.

Juridische bijstand na geweldgebruik

Het maakt het niet uit of de politieman/-vrouw in kwestie wordt aangemerkt als verdachte of getuige. Voor beide gevallen geldt de juridische bijstand. Bijstand door een advocaat volgt niet alleen bij vuurwapengeweld, maar bij alle vormen van geweld die leiden tot een onderzoek door de Rijksrecherche. De korpsleiding heeft het initiatief voor de advocatenpool genomen om haar collega’s op een voor hen persoonlijk zwaar moment optimaal te kunnen ondersteunen. De advocaten zijn uitgekozen omdat met hen al eerder goede ervaringen zijn opgedaan. De kosten van de juridische bijstand na het toepassen van geweld komen voor rekening van het korps. Politiemedewerkers zijn niet verplicht om een advocaat te kiezen uit de pool. Het zelf mogen kiezen van een advocaat is een fundamenteel recht.