Ga naar content

Recordvangst politie en douane in onderzoek naar wildlife crime

Laatste update:

Rotterdam - Bij een meerdaagse doorzoeking vonden de Douane, het milieuteam van de politie en de voedsel- en warenautoriteit NVWA onder leiding van het Functioneel Parket, in een bedrijfspand en vijf loodsen in Brabant een gigantische hoeveelheid materiaal van beschermde en met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, vermoedelijk illegaal ingevoerd. Het gaat om onder andere koraal, huiden en botten van beschermde dieren en cactus rainsticks. De financiële waarde loopt waarschijnlijk in de tonnen, de schade aan het milieu is ongekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Onder het in beslag genomen materiaal is ruim 2000 kilo koraal, huiden van slangen en varanen, schedels van onder andere schildpadden en apen, botten van verschillende dieren en sieraden van ivoor. Dit alles stond uitgestald in een showroom met beelden en snuisterijen, en opgeslagen in talloze zakken, dozen en kratten in stellingkasten in de naastgelegen opslagloodsen. Het kostte de onderzoekers drie dagen om tussen alle legale koopwaar het vermoedelijk illegale materiaal uit te zoeken en af te voeren.

In een aantal kluizen op het bedrijfsterrein werd bovendien een half miljoen euro aan contant geld en goud aangetroffen. Dat is in beslag genomen op verdenking van witwassen. Het bedrijf wordt, evenals de 53-jarige eigenaar van het bedrijf, verantwoordelijk gehouden voor deze zaken. 

schildpadden

 

 

345 kilo koraal

De politie kwam het bedrijf op het spoor nadat de Douane in de Rotterdamse haven tijdens een reguliere controle stuitte op een container uit China. In die container vonden ze naast een 400 stuks namaakartikelen ook vijftien dozen met daarin maar liefst 345 kilo koraal. Koraal is een beschermde diersoort en staat op CITES-lijst met afspraken over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Om koraal in te voeren moet je over een vergunning beschikken. Dat was bij deze zending niet het geval. 

loods binnen

 

Met uitsterven bedreigd

De Douane schakelde via de officier van justitie het milieuteam van de politie in. Hun onderzoek leidde naar het bedrijf in Brabant. Bij de zoeking, waaraan ook de Douane en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit deelnamen, troffen ze woensdag 16 augustus onder de koopwaren niet alleen koralen aan, maar ook andere (delen van) met uitsterven bedreigde dieren die niet zomaar geïmporteerd en verhandeld mogen worden.

schedels

 

 

Vrachtwagens vol

De hoeveelheid spullen in de groothandel en de bijbehorende loodsen was zo enorm dat één dag niet genoeg was om het uit te zoeken en de vermoedelijke illegale materialen in beslag te nemen. Donderdag 17 augustus kwamen ze daarom terug met een heftruck en vrachtwagen om de dozen vol kwetsbare koralen en delen van zeeschildpadden, apen, vleermuizen en krokodillen in te nemen.

Ook maandag kostte het nog een hele dag om tussen alle producten de beschermde stukken te vinden. Al het in beslag genomen materiaal is vervoerd naar een opslagplaats van de Douane. Daar zullen specialisten en politie nader onderzoek doen.

 

Naast al het materiaal van beschermde soorten zijn ook circa 2000 namaak(merk)artikelen aangetroffen en in beslag genomen. 

loods

 

 

 

CITES

Naleving van de CITES-regels is één van de prioriteiten bij de bestrijding van milieucriminaliteit. De illegale handel in beschermde dieren en planten is vaak internationaal georiënteerd, het gaat bijna altijd om het verdienen van veel geld en het is ondermijnend. De maatschappij is de dupe van deze vorm van ketencriminaliteit. CITES reguleert de internationale handel in beschermde soorten. Illegale handel in deze soorten kan ernstig verlies van biodiversiteit tot gevolg hebben. Door het valse spel ontstaat concurrentievervalsing en wordt de integriteit van het maatschappelijke en economische stelsel aangetast.

Honderden jaren oud

Projectleider van het milieuteam van de Rotterdamse politie Peter Hartog is ontzet door de aard en omvang van de vondst. ‘Alleen al het koraal: koraalriffen zijn de regenwouden van de oceanen en worden ernstig bedreigd. Vergunningen voor koraal worden niet of nauwelijks afgegeven, daarom zie je het ook nergens te koop. Bij deze doorzoeking troffen we  een compleet koraalrif aan. Koraal groeit tussen de 1 en 25 millimeter per jaar en waaierkoraal nog langzamer. Wat we hier vonden zijn stukken koraal van honderden jaren oud. Bijvoorbeeld een stuk blauw koraal van wel 40 centimeter hoog. Moet je nagaan hoe oud dat is!

Bovendien wordt koraal geroofd met explosieven, waardoor een enorme milieuschade ontstaat. Duizenden vissen die in het koraalrif leven, gaan nutteloos dood alleen omdat iemand een stukje koraal op de schoorsteen wil.’