Ga naar content

Twee politiemedewerkers aangehouden op verdenking van schending ambtsgeheim en ambtsmisbruik

Laatste update:

Limburg - Gezamenlijk persbericht van Openbaar Ministerie en Politie eenheid Limburg. Op 8 augustus 2016 zijn twee medewerkers van de politie in Limburg aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim en ambtsmisbruik. Het gaat om een 50-jarige man, werkzaam in het basisteam Westelijke Mijnstreek en een 25-jarige vrouw van het basisteam Heerlen. Beiden zijn werkzaam binnen de basispolitiezorg.

Politie-embleem

Daarnaast zijn vier verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij deze zaak. Hier gaat het om 48 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, en drie mannen uit Heerlen, respectievelijk 34, 35 en 46 jaar oud.

Lopend onderzoek

Tijdens het rechercheonderzoek naar de moord op Sven Prins rees de verdenking dat twee medewerkers informatie lekten. Naar aanleiding van concrete aanwijzingen dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen terecht waren gekomen, is onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit resulteerde in de aanhoudingen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politie en de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg. Het onderzoek naar de aard en de omvang van de vermoedelijk gelekte informatie is nog in volle gang, waarbij onderzocht wordt of er eventueel gevolgen zijn voor andere lopende opsporingsonderzoeken.

Buitenfunctiestelling

De twee politiemedewerkers zijn inmiddels buiten functie gesteld met het voornemen tot schorsing. Beiden is de toegang tot de politiesystemen en politiegebouwen ontzegd. Inmiddels heeft de politie opdracht gegeven voor een intern disciplinair onderzoek.