Ga naar content

Vernieuwde flitspaal binnenkort actief op de N264

Laatste update:

Sint Hubert - Op de Pastoor Jacobstraat (N264), ter hoogte van hectometerpaal 40.5, is recentelijk een digitale flitspaal geplaatst. Deze is ter vervanging van een oude, analoge flitspaal. Binnenkort wordt de digitale flitspaal geactiveerd en dat betekent dat bestuurders die te hard rijden door deze flitspaal worden geregistreerd. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Er wordt in twee richtingen gehandhaafd.

De motivatie om hier een digitale flitspaal te plaatsen heeft te maken met de snelheid van het verkeer op het kruispunt van de Pastoor Jacobstraat met de Lange Schoolstraat. Dat is een kruispunt met veel verkeersbewegingen.

Landelijke modernisering

De flitspaal maakt deel uit van een landelijke modernisering van flitspalen. Alleen flitspalen die een aantoonbare bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden vervangen. Op basis van de verkeers- en ongevallengegevens hebben het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente vastgesteld dat op bovengenoemde locatie de flitspaal vervangen moest worden door een modernere versie. Alle flitspalen worden periodiek gemonitord. Op basis hiervan wordt beslist of een flitspaal wordt gehandhaafd of wordt verwijderd.

24 uur

Flitspalen hebben een bewezen effect op de beïnvloeding van het rijgedrag. Bestuurders die door rood rijden en/of te hard rijden worden geflitst. De foto wordt direct verstuurd naar een andere locatie waar vervolgens de foto met de noodzakelijke gegevens wordt verwerkt. Groot voordeel van digitale palen is dat deze 24 uur per dag aan staan en de verwerking van de boetes minder politiecapaciteit vergt. Daarbij kan in principe de bon sneller op de deurmat vallen, zodat de betrokkene zich eerder bewust wordt van de overtreding en het gedrag sneller kan aanpassen.