Ga naar content

Elf bekeuringen bij natuurcontrole IJsselmeer

Laatste update:

IJsselmeer - De politie heeft zondag samen met It Fryske Gea en de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) een natuurhandhavingscontrole uitgevoerd langs de Friese IJsselmeerkust. Daarbij zijn elf overtredingen geconstateerd.

In negen gevallen ging het om windsurfers die surften binnen het Nature 2000 gebied “De Mokkebank” onder Oudemirdum. De andere twee overtredingen waren voor het niet gebruik maken van het dodemanskoord en het te snel varen nabij de haven van Workum.

Deze controle was in het kader van het project Natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust.

Dit project is in samenwerking met It Fryske Gea, de FUMO, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

 

Natura 2000 gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. In deze gebieden mag niet overal gevaren worden.

 

http://www.natura2000.nl