Ga naar content

Update WOB-verzoek Telegraaf

Laatste update:

Nederland - De Telegraaf bericht vandaag, zaterdag 29 april, dat de politie de krant heeft verzocht om af te zien van publicatie over de gang van zaken rond het WOB-verzoek. In ruil daarvoor zou de krant een ander verhaal zijn aangeboden. Hoewel nog moet - en zal - worden uitgezocht wat er precies met De Telegraaf is besproken, staat vast dat de communicatie tussen de politie en De Telegraaf niet goed is verlopen.

Politielogo op motorkap politieauto

De korpsleiding betreurt dat bij de krant het beeld is ontstaan dat wij hen van publicatie wilden afhouden. Korpschef Erik Akerboom laat in een reactie weten dat de politie De Telegraaf of welk ander medium nooit het zwijgen wil opleggen. Daar is de politie ook niet toe in staat.

In het kader van een WOB-verzoek meldde het korps ten onrechte aan De Telegraaf dat het geen documenten heeft over criminaliteit onder asielzoekers. Dat hebben we niet goed ingeschat, constateert korpschef Erik Akerboom. De politie neemt het verzoek opnieuw onder de loep.

WOB-verzoek

De Telegraaf schreef op vrijdag 28 april dat de politie cijfers over criminele asielzoekers onder de pet houdt. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) had de krant hieraan gerelateerde documenten opgevraagd bij het korps. Volgens De Telegraaf ontkende de politie aanvankelijk dat zij gegevens verzamelt over misdrijven onder asielzoekers, maar kwam zij daar later op terug. Toch zijn de cijfers vanwege opsporingsbelang niet verstrekt, aldus het ochtendblad.

Geen registratie verblijfstatus

De politie stelde zich op het standpunt dat zij criminaliteit door asielzoekers niet als zodanig vastlegt. Het korps registreert uitsluitend de geconstateerde strafbare feiten en niet iemands verblijfstatus. Daardoor levert de landelijke registratie geen nauwkeurig beeld op van criminaliteit onder asielzoekers. Niettemin zijn er in 2016 analyses en monitors opgesteld door het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt, gebaseerd op gegevens van onder andere het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de politie. Deze informatie met betrekking tot overlast en/of criminaliteit door asielzoekers is gericht op handhaving en toezicht op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Inschattingsfout

‘Dat hebben we niet goed ingeschat’, vindt korpschef Erik Akerboom. ‘Ik constateer dat wij dit WOB-verzoek te beperkt hebben geïnterpreteerd, waardoor ten onrechte is gesteld dat de gevraagde documenten ontbreken. Helaas roept deze gang van zaken het beeld op dat politie weg lijkt te kijken van feiten die maatschappelijk mogelijk gevoelig liggen. Niets is minder waar. Eerder deze maand publiceerden wij zelf nog recente cijfers over meldingen van zaken op en rond asielzoekerscentra, variërend van vermissing tot diefstal en vechtpartijen. Wij zullen De Telegraaf informeren dat wij het WOB-verzoek opnieuw onder de loep nemen.’