Ga naar content

Politie krijgt nieuwe directeur Facility Management

Laatste update:

Nederland - Majorie Jans stapt met ingang van 15 september over naar de politie, waar zij leiding gaat geven aan de Directie Facility Management. Momenteel draagt zij als manager de eindverantwoordelijkheid bij De Bouwcampus in Delft.

Korpschef Erik Akerboom spreekt over een versterking van de politieorganisatie. ‘De uitdaging waar het korps op facilitair gebied voor staat, vraagt om lef, organisatietalent en doorzettingsvermogen. Om een resultaatgerichte beleidsmaker die het bedenken van vindingrijke oplossingen stimuleert. Bij diverse overheidsinstanties en doorgaans in een complex politiek krachtenveld heeft Majorie Jans aangetoond dat zij beschikt over deze capaciteiten. Met De Bouwcampus levert zij al enige tijd – via samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en andere publieke opdrachtgevers – een bijdrage aan het bereiken van optimale huisvesting voor de politie. Het is positief dat deze gewaardeerde samenwerking een structureel karakter krijgt, nu Majorie Jans de eindverantwoordelijkheid op zich neemt voor het totale facilitaire beleid bij de politie, met inbegrip van ons inkoopstelsel.’

Ontmoetingsplaats bij uitstek

De Bouwcampus in Delft geldt als de ontmoetingsplaats bij uitstek waar partijen samen tot innovaties komen op het gebied van leven, wonen en werken, licht Majorie Jans toe: ‘Hoe maak je bijvoorbeeld gebouwen toekomstbestendig? Kan de kwaliteit van het bouwproces sneller, beter en wellicht goedkoper? Et cetera. Meer dan 120 bedrijven slaan er de handen ineen met kennisinstituten en overheidsinstanties. Denk aan Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten en dus ook de politie. De waarde van De Bouwcampus geniet inmiddels brede erkenning. Daar ben ik trots op. Voor mezelf een goed moment om een volgende stap te zetten. Het korps en zijn facilitaire opgaven fascineren mij. Het geeft energie om daar mijn steentje aan bij te mogen dragen.’

Loopbaan

Majorie Jans (1968) studeerde onder meer Civiele Techniek, Bouwkunde en Architectuur aan de Technische Universiteit Delft en volgde de masteropleiding Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij begon haar loopbaan in 1995 als assistent-ontwerper bij een architectenbureau en klom in tien jaar tijd op tot programmamanager Implementatie Verbetering Rijkshuisvestingsstelsel bij de Rijksgebouwendienst. Voordat Majorie in 2014 De Bouwcampus onder haar hoede nam, werkte zij bij het Rijksvastgoedbedrijf als programmamanager Organisatieontwikkeling en als afdelingshoofd Vormgevingsadvies.