Ga naar content

Politie Alkmaar verhuist tijdelijk naar ander pand

Laatste update:

Alkmaar - De politie start binnenkort met de renovatie van het politiebureau aan het Mallegatsplein in Alkmaar. Vanaf 23 januari is dit bureau daarom gesloten voor publiek. De renovatie duurt tot in het najaar.

De publieksfunctie van de politie Alkmaar vestigt zich tijdelijk in het politiepand aan de James Wattstraat 27, ook in Alkmaar (bij de Viaanse Molen). Daar kunnen burgers terecht voor het doen van aangifte, na afspraak via 0900-8844, en voor andere politiecontacten.

Openingstijden
De openingstijden van het tijdelijke politiebureau zijn dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur en donderdag van 09:00 tot 21:00 uur. Wachttijden kunnen voorkomen worden door een afspraak te maken via 0900-8844. Samen wordt dan gekeken naar de best passende mogelijkheid van contact en service. Dat kan bijvoorbeeld zijn: aangifte op afspraak, telefonische aangifte, aangifte/melding via internet, aangifte of wijkagent op locatie.

Snel ter plaatse
De sluiting van het bureau op het Mallegatsplein heeft geen gevolgen voor de politie op straat. De politie is en blijft 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar. Betreft het een spoedgeval dan kan men bellen met 1-1-2. In niet spoedeisende gevallen kan men bellen met 0900-8844.

De huidige wijkagenten blijven zoals vanouds hun werk doen in de buurt. Ook blijft hetzelfde aantal politiemensen als nu - opvallend en onopvallend - in de wijk om de veiligheid te garanderen.

Renovatie
Het politiebureau op het Mallegatsplein ondergaat een totale renovatie. Het pand bestaat al sinds 1985 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Na deze verbouwing voldoet het politiebureau aan de strenge regels van ARBO en veiligheid, en wordt duurzamer.

Aangifte op afspraak
De mogelijkheden om aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte, aangifte op afspraak (0900-8844), aangifte via internet www.politie.nl, en via 3D-aangifteloketten. De politie kan ook bij specifieke aangiften, zoals bij woninginbraken, bij mensen thuis een aangifte opnemen. De dichtstbijzijnde 3D-aangiftelocaties bevinden zich in Bergen en Uitgeest. Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl.