Ga naar content

Reacties op overlijden oud-korpschef Gerard Bouman

Laatste update:

Den Haag - Het overlijden van Gerard Bouman leidt in het hele land tot geschokte reacties. Enkele daarvan hebben we hier voor u opgetekend.

Politie-embleem

Stef Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Minister Blok van Veiligheid en Justitie wenst de familie en naasten van de heer Bouman veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. ‘Mijn gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en ook naar de vele collega’s die Gerard Bouman kenden als een gedreven en toegewijd man.’ 
De loopbaan van Gerard Bouman heeft volgens Blok altijd in het teken gestaan van veiligheid en rechtvaardigheid. In functies bij de politie, het Openbaar Ministerie en bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zette Gerard Bouman zich altijd volop in voor de publieke zaak. Ook als hij in de persoonlijke sfeer moeilijke tijden doormaakte, bleef hij op zijn post. ‘Daarvoor verdiende de heer Bouman steeds groot respect,’ aldus minister Blok.

Rob den Besten, voorzitter Centrale Ondernemingsraad politie

‘Met Gerard Bouman is een bijzonder mens heengegaan. (…) Hij stond bekend als een directe persoonlijkheid die hard kon zijn voor zichzelf en voor zijn omgeving. Maar er waren veel meer kanten aan de persoon Bouman. Zo was hij gericht op de mens in uniform. Collega’s die iets overkwam of die op een andere manier in de knel kwamen, collega’s die een posttraumatisch stresssyndroom (ptss) opliepen; ze konden rekenen op zijn onverdeelde aandacht voor hun problemen. Hij zocht ze op en hielp ze waar mogelijk. Wij houden voor ogen dat Gerard Bouman als motor van de veranderingen een unieke, bijna onmenselijke prestatie heeft geleverd. Dat laatste zal ons bijblijven als we denken aan Gerard Bouman.’

Oscar Dros, politiechef Eenheid Noord-Nederland

'Natuurlijk raakt me het overlijden van Gerard door de zeer intensieve start en samenwerking rond de vorming van de nationale politie, maar eigenlijk veel meer nog door de lotsverbondenheid vanuit onze privésituaties. Wij hebben kort na elkaar onze echtgenotes verloren, ik heb hierbij een bijzondere verbondenheid met Gerard ervaren. Vervolgens mochten we allebei weer nieuw geluk vinden, en nu overkomt hem (en zijn familie) dit. Gewoon niet te bevatten ... mijn gedachten zijn bij zijn partner en zijn familie.'

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

'Ook wij bij het Openbaar Ministerie zijn zeer aangeslagen door zijn overlijden. Bij het OM, waar Gerard een flink aantal jaren gewerkt heeft, stond hij bekend als een vakmens pur sang. Hij had een grote betrokkenheid bij de veiligheid in de samenleving. Hij was een fijne collega, erg betrokken, collegialiteit met hoofdletters. Je kon altijd van hem op aan en altijd op hem rekenen. Zelf ben ik ook veel met hem opgetrokken, als mens staat hij mij zeer na.'

Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef

'Gerard Bouman is altijd trouw aan zichzelf gebleven. To the point, recht door zee, een snelle beslisser die indien nodig dwars door de besluitvormingsprocedures heen ging. Soms was dat nodig, soms werkte het averechts. Hij was niet beducht om een standpunt in te nemen tegen bestuurlijke opvattingen in. Hij was zeer betrokken bij het werk op straat, begaan met de medewerkers, zeker als die door het werk in moeilijkheden kwamen. Hij heeft een megaklus geklaard als kwartiermaker en later als korpschef. Het voelt onrechtvaardig dat hem na zo lang, zo hard werken, niet nog jaren gegund is om van het leven te genieten.'

Erik Akerboom, korpschef

'In het hele korps wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Gerard Bouman. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de Nationale Politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor. Namens de collega’s wens ik zijn familieleden alle sterkte. Zij kunnen op ons rekenen bij het verwerken van hun grote verdriet.'