Ga naar content

Noordwijk start met project "de confrontatie”

Laatste update:

Noordwijk - Donderdagmiddag 15 juni reikte burgemeester Rijpstra vier bodycams uit aan agenten bij de politie Noordwijk. Samen met de gemeente Noordwijk en Halt start de politie het project "de confrontatie”. Doel van het project is jongeren en hun ouders bewust te laten worden van de gevolgen van extreem alcoholgebruik.

Burgemeester Rijpstra reikte de vier camera’s vanmiddag uit aan agenten van de politie Noordwijk. Die nemen in de weekenden de camera’s mee tijdens het surveilleren in het uitgaansgebied in Noordwijk. Dat alcoholgebruik op jonge leeftijd ernstige gevolgen kan hebben is algemeen bekend. Toch treft de politie in Noordwijk regelmatig jongeren op straat aan die extreem veel alcohol tot zich hebben genomen. In een aantal gevallen moest daar zelfs medische assistentie bij worden verleend. In navolging van de politie Amersfoort en Zwolle, waar dit project eerder succesvol werd ingezet, start nu ook politie Noordwijk samen met de gemeente en Halt met "de confrontatie”.

Bewustwording

Agenten zullen in de uitgaansgebieden de gevolgen van extreem alcoholgebruik op camerabeelden vastleggen. Uiteraard heeft hulpverlening altijd de eerste prioriteit als agenten jongeren op straat in beschonken toestand aantreffen. In een aantal gevallen liggen jongeren in hun eigen braaksel op straat of zijn ze niet of nauwelijks aanspreekbaar. In deze gevallen worden jongeren als zij weer nuchter zijn, binnen enkele dagen samen met hun ouders op het politiebureau uitgenodigd voor de confrontatie met de camerabeelden. Het doel van het bekijken van de beelden en het gesprek met jongeren en ouders is om hen bewust te maken van de risico’s van het vertoonde gedrag en om herhaling van alcoholmisbruik te voorkomen.

Camerabeelden

In het bijzijn van de politie en een medewerker van Halt, krijgen de betrokkenen de beelden te zien van de toestand waarin agenten hen aantroffen. Jongeren zullen hiervoor een Halt-verwijzing krijgen. Bij het gebruik van de bodycams en de camerabeelden wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de jongeren. Zo worden de gemaakte beelden direct vernietigd nadat deze aan de ouders en de jongere zijn getoond.

Halt

Bij een Halt-verwijzing heeft een jongere drie gesprekken met Halt. In het geval van overmatig alcoholgebruik waarvan beelden zijn gemaakt, geldt het confrontatiegesprek als het eerste Halt-gesprek.

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk heeft de regie in de aanpak van jongerenproblematiek en heeft de camera’s gefaciliteerd. Gemeente Noordwijk bevordert met verschillende maatregelen de gezondheid van jong en oud.
In dat opzicht draagt de confrontatie bij aan de bewustwording over de gevolgen van alcoholmisbruik. Gemeente en politie monitoren gezamenlijk het traject en na een jaar volgt een evaluatie.