Ga naar content

“We gaan onverminderd door met acties tegen criminelen”

Laatste update:

's-Hertogenbosch, Eindhoven - De overheid heeft in 2016 hard gewerkt aan het bestrijden van de criminaliteit en daarmee aan de verbetering van de leefbaarheid in Oost-Brabant. Hoewel in de cijfers uit het jaarverslag een positief resultaat naar voren komt, is het voor politiechef Frans Heeres geen reden om tevreden achterover te leunen. Hij waarschuwt samen met regioburgemeester John Jorritsma van Eindhoven voor de gevaren van ondermijnende criminaliteit en kondigt nieuwe acties tegen criminelen aan.

Uit de cijfers over 2016 komt een positief resultaat naar voren. Zo was er sprake van een daling van het aantal misdrijven met 6,4%. Ook steeg het ophelderingspercentage. Het jaarverslag van 2016 werd deze week vastgesteld.

Impactvolle zaken

Heeres is blij om te zien dat het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken is gedaald. “Dit zijn stuk voor stuk misdrijven die enorm veel impact hebben op slachtoffers. Onze gezamenlijke aanpak is voornamelijk gericht op voorlichting, preventie en het terugdringen en dat werpt z’n vruchten af. Mooi, want bij overvallen en straatroven wordt regelmatig zwaar geweld gebruikt”, zegt de politiechef.

Deel van de werkelijk

Zoals altijd laten de cijfers maar een deel van de werkelijkheid zien. “De omvang van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in onze regio geeft reden tot grote zorgen. Aan de buitenkant lijken veel criminaliteitscijfers te dalen, maar tegelijkertijd maken we ons ernstige zorgen over de parallelle samenleving die is ontstaan. Zogenaamd onaantastbare personen of criminele families denken hier de dienst uit te maken. Ondermijnende criminaliteit vraagt om een intensieve aanpak”, zo vertelt de politiechef.

Integrale samenwerking

Hoe ziet die aanpak eruit? Rode draad is de integrale samenwerking tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Met partners als de Belastingdienst, de FIOD, de Taskforce Zeeland-Brabant en het RIEC werd in 2016 al fors en vaak met succes ingezet op de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Heeres: “Het is mooi dat we regelmatig flinke klappen uitdelen, maar de overheid moet blijven investeren in mensen en middelen om deze sluipende vorm van criminaliteit aan te pakken. Het is niet voor niets dat burgemeesters vragen om extra middelen en de introductie van een speciale Ondermijningswet.”

Virtuele wereld

Regioburgemeester John Jorritsma van Eindhoven sluit zich aan bij de woorden van de politiechef en wil zich in 2017 en 2018 vol inzetten om de doelstellingen uit het Regionaal Veiligheidsplan te behalen. “Wij gaan ons steeds meer richten op de virtuele wereld zoals het dark web. In onze stad is heel veel technologische kennis aanwezig, dus we gaan kijken wat we kunnen bundelen. Ook maken we gebruik van big data om het criminelen ook in de digitale wereld lastig te maken. Data-mining tegen ondermijning!”

Burgemeester Jorritsma

Grote acties

De aanpak van cybercrime en horizontale fraude zal de komende jaren steeds meer expertise en aandacht vragen van de politie. Frans Heeres geeft verder aan dat burgers de komende periode grote acties kunnen verwachten: “Veel kan ik er nog niet over zeggen, maar duidelijk is dat wij criminelen gaan pakken op hun vermogen. We leggen zoveel als mogelijk beslag op geld en goederen en richten ons niet alleen op witwassen, maar ook op zwartwassen.”

Deel het artikel op social media

Deel artikel via: