Ga naar content

Buurtonderzoek: Poging inbraak woning IJburgaan

Laatste update:

Amsterdam - Op donderdag 09 maart j.l. tussen 11:00 en 14:00 uur heeft men gepoogd in te breken in de woning aan de IJburglaan 167.

Inbreker met koevoet

Werkwijze verdachte(n)

De verdachte(n) zijn het centrale portiek binnen gegaan en hebben getracht de deur van de woning

te forceren.