Ga naar content

Identificatiezuilen politie steeds stabieler

Laatste update:

Nederland - De computerzuilen waarmee de politie verdachte vreemdelingen identificeert, functioneren prima. De meeste kinderziektes in de nieuwe software zijn verholpen. Het storingspercentage van 0,6 is aanvaardbaar. Gemiddeld besteden politiemensen tussen de 12 en 15 minuten aan elke registratie. Twee ID-zuilen zijn inmiddels actief in de ambassade in Ankara, Turkije. Al achthonderd Syrische vluchtelingen zijn hiermee naar tevredenheid geïdentificeerd.

ID zuil

Het AD besteedt zaterdag 4 maart aandacht aan de ID-zuilen. De krant meldt dat gebruikers ontevreden zijn over de tijd die een identificatie kost en dat het aantal storingen onaanvaardbaar hoog is.

Kost minder tijd

Paul van Musscher, politiechef van de Eenheid Den Haag, is als portefeuillehouder Vreemdelingen verantwoordelijk voor de ID-zuilen. Hij is verbaasd dat dit geluid de media haalt. ‘Men slaat de plank mis. We zijn juist erg tevreden over het functioneren van de ID-zuilen, en van collega’s die ermee werken krijgen we juist enthousiaste geluiden terug. Identificatie van verdachte vreemdelingen kost veel minder tijd dan vroeger, toen er nog twee aparte systemen nodig waren. Ook komen we tot een betere identificatie omdat we meer registers bevragen en de kwaliteit van vingerafdrukken en foto’s is toegenomen. De klacht dat we zuilen tekort komen, herken ik ook niet. We hebben extra zuilen op voorraad, die kunnen door een teamchef worden opgevraagd. En ten slotte blijkt uit het systeem dat we steevast tussen de 12 en 15 minuten bezig zijn met een identificatie.’

Ervaringen aanmeldcentra

Van Musscher blikt terug: ‘De eerste ID-zuilen zijn in 2015 ingezet toen de aanmeldcentra een enorme vluchtelingenstroom te verwerken kreeg. Die proeve van bekwaamheid hebben ze moeiteloos doorstaan. Zes maanden geleden is een nieuwe versie operationeel geworden. Die verandering was nodig vanwege wijzigingen in de vreemdelingenwetgeving en de taakuitbreiding voor de basisteams waar het gaat om vreemdelingen. Dit laatste was op advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie die stelde dat het van belang was om de identificatie- en verificatieonderzoeken bij voorkeur te beleggen bij de opsporingsambtenaar die de verdachte aanhoudt.

Verbetering stabiliteit

In het allereerste begin leverde de verandering nog een flink aantal storingen op. Niet vreemd; elk nieuw systeem heeft kinderziektes. Regelmatige updates hebben het systeem sindsdien verbeterd. De afgelopen zes maanden zijn gemiddeld 150 storingen per maand gemeld, op gemiddeld 25.000 registraties per maand. Hoewel elke storing er een te veel is, is een percentage van 0,6 alleszins aanvaardbaar.
Begin maart komt er een volgende versie waarin de stabiliteit van het systeem verder is verbeterd. Daarnaast worden dit jaar 30.000 politiemensen bijgeschoold. Het aantal storingen zal dan naar verwachting verder afnemen. Drie eenheden, Rotterdam, Noord-Holland en Noord-Nederland, hebben de opleiding al afgerond. De andere eenheden verwachten in september 2017 klaar te zijn.

Ook twee zuilen in Ankara

Overigens staan er ook twee ID-zuilen op de Nederlandse ambassade in Ankara. Om de toestroom van Syrische vluchtelingen beter te beheersen, is begin 2016 de zogenoemde Turkije-deal gesloten. Op basis hiervan worden Syrische vluchtelingen aan de buitengrens van Europa gescreend. Daarna wordt besloten of ze toegelaten worden, en tot welk land. De United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) voert hierop de regie.
Van Musscher: ‘Voor Nederland zijn dat vierduizend namen. De eerste achthonderd zijn inmiddels al door onze Nederlandse collega’s daar ter plaatse geïdentificeerd en gescreend met behulp van de ID-zuilen. Die staan – net als hier in Nederland – rechtstreeks in verbinding met Nederlandse en Europese (politie)registers. En werken naar volle tevredenheid.’