Ga naar content

Patsercontrole

Laatste update:
Woordvoering:
Zeeland-West-Brabant

Breda - Verschillende overheidsdiensten hadden woensdag de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke patsercontrole. Tussen 14.00 en 22.00 uur stonden Politie, Douane, Gemeente en Belastingdienst op het Dr. Jan Ingen Houszplein.

Patsercontrole in Breda

De integrale controle richtte zich op het bestrijden van de misdaad binnen het district de Baronie middels een controle. Waar lag de focus op:

  • het aanpakken van ondermijning
  • het tegen houden van WOS- criminelen(woninginbrekers, overvallers en straatrovers)
  • het aanpakken van mobiel banditisme
  • Een subdoelstelling is het in kaart brengen van CTER- en vluchtelingen (mensensmokkel) bewegingen binnen het district de Baronie.

De focus lag met name op automobilisten die zich verplaatsen op de doorgaande wegen om en nabij het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda. Door een ANPR-camera werd het verkeer op de doorgaande wegen gescand. Bij een ANPR-hit vond er een controle plaats

Politie

De agenten controleerden 146 voertuigen en schreven 47 bekeuringen uit voor verschillende overtredingen. Dat liep van technische gebreken zoals gladde banden en geen APK naar het niet hebben van een kinderzitje. Twee mensen hadden teveel gedronken en er werd 337 euro aan openstaande boetes geïnd. Opvallend was dat negen mensen geen gordel droegen. Het nut van autogordels heeft zich toch al ruimschoots bewezen en het is dan ook onbegrijpelijk dan mensen deze niet standaard omdoen.

Gemeente

De gemeentelijk belastingen legden beslag op drie voertuigen en inden 3000 euro. De sociale dienst gaat zes onderzoeken opstarten naar aanleiding van informatie onder andere in verband met mogelijk zwart werk.

Douane

De medewerkers van de douane troffen 20.000 sigaretten die in beslag genomen werden.

Belastingdienst

Veertien voertuigen, die rondreden met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Tien daarvan krijgen een naheffing omdat ze te lang met dat kenteken reden. Die naheffing is minimaal 1.500 euro. Acht voertuigen werden in beslag genomen. Ook werd er bijna 15.000 euro aan achterstallige schulden geïnd.