Ga naar content

Politiekids in actie voor veiligheid in de wijk

Laatste update:

Den Haag - Dertig zogenoemde Politiekids zetten zich de komende zes maanden samen met agenten van het politieteam Laak in voor veiligheid en leefbaarheid in de Haagse Molenwijk. Burgemeester Pauline Krikke beëdigt de kinderen woensdag 29 november in het politiebureau Laak.

Politiekids is een project waarbij kinderen van 8 tot en met 10 jaar worden betrokken bij het politiewerk. De kinderen hebben zich hiervoor kunnen opgeven via hun basisschool. Tijdens dit project, dat loopt tot juni 2018, helpen zij de politie met speciale acties. Tijdens deze acties dragen de kinderen een pet en een jasje met de opdruk ‘Politiekid’ en een Politiekids-batch met daarop hun naam.

Maandelijks thema

De dertig Politiekids in de Molenwijk gaan onder meer de wijk in met preventie- en promotiemateriaal over bijvoorbeeld woninginbraken. Iedere maand heeft een ander thema. Naast woninginbraken komen bijvoorbeeld ook fietsdiefstal en brandveiligheid aan bod.

Meedenken over problemen

Los van de acties samen met de agenten van het politieteam Laak, kunnen de kinderen en hun ouders zelf ook meedenken over de problemen die er in hun buurt zijn. Hierna bedenken zij samen met de politie acties die hiertegen kunnen worden ondernomen.

Goede relatie met jeugd

Dat het project juist in de Molenwijk van start gaat, is omdat de meldingsbereidheid hier erg laag is. Ook blijken jonge kinderen vaak een negatief beeld over de politie te hebben. Met de Politiekids wil de politie beter in contact komen met de jeugd en hun ouders. Ook willen de agenten van het wijkteam een betere relatie opbouwen met de inwoners van de wijk.
Gebleken is dat door de inzet van deze Politiekids de drempel om met de politie in contact te treden een stuk lager wordt. Tegelijkertijd worden de deelnemende kinderen zich meer bewust van hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan acties op het gebied van verkeersveiligheid.