Ga naar content

Provincie Zuid-Holland helpt politie met opsporing door deelname ‘Camera in Beeld’

Laatste update:

Rotterdam - De provincie Zuid-Holland heeft meer dan 200 camera’s langs provinciale wegen en vaarwegen in de provincie aangemeld voor het project ‘Camera in Beeld’. Het project van de politie biedt overzicht van de cameraposities en draagt daarmee bij aan snellere oplossing van incidenten. De provinciecamera’s worden onder andere gebruikt voor het op afstand bedienen van bruggen. De camerabeelden zijn, in verband met de privacy, niet automatisch beschikbaar. Bovendien is voor het gebruiken van beelden altijd toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Zuid-Holland heeft de cameralocaties beschikbaar gesteld aan de politie, en is de eerste provincie die medewerking verleent aan het project Camera in Beeld. De politie is blij met deze aanmelding en hoopt dat er nog veel instanties volgen.

Politielogo

Politiesysteem

Camera in Beeld is een politiesysteem, dat alle aangemelde (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen, of zij opnamen maken en waarvan. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, dan kijkt de politie in het systeem of er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s

Sneller incidenten oplossen

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten oplossen. Particulieren of ondernemers die een camera hebben, kunnen meer informatie over Camera in Beeld vinden op www.politie.nl/cib

Doet u mee met Camera in Beeld? Zo helpt u mee om uw buurt veiliger te maken.

Deel het artikel op social media

Deel artikel via: