Ga naar content

Politiechef: teruglopende sterkte leidt tot scherpere keuzes

Laatste update:

Oost-Nederland - “Ook in Oost-Nederland loopt de personele sterkte terug en dat is zorgelijk. Hoewel we zeker in die situatie scherpe keuzes moeten maken, staat de beschikbaarheid van de politie in Oost-Nederland richting publiek niet ter discussie”. Dit zegt Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland. Vandaag verscheen in De Volkskrant een artikel over de capaciteit van de politie; hierin werd betoogd dat de instroom van nieuwe agenten onvoldoende zou zijn in verhouding met het aantal mensen dat bijvoorbeeld met pensioen gaat. Dit zou vooral gevoeld worden op ‘het platteland’. Dros: “We hebben de situatie haarscherp in beeld en ik garandeer dat we –als de omstandigheden niet veranderen- zeker tot 2023 boven de vastgestelde sterkte zitten”.

Op dit moment werken er 7192 mensen op straat, in de recherche en bij de informatiediensten en de meldkamers (terwijl de formatie is vastgesteld op 7000). Het is te voorzien dat per jaar ongeveer 200 nieuwe jonge collega’s instromen; dat leidt weliswaar elk jaar tot een verlaging van de personele bezetting maar pas in 2023 zou dat leiden tot onderbezetting. “We hebben dus zes jaar tijd om aanvullende maatregelen te nemen; hierover ben ik in gesprek met de korpschef, de andere politiechefs en de politieacademie. Wat mij betreft hebben we in die zin, de bezetting onder controle. Dat neemt overigens niet weg dat we –net als nu- soms scherpe keuzes moeten maken; er wordt altijd meer van de politie gevraagd dan we kunnen leveren”.

Geen last

Overigens zegt de politiechef zich wel zorgen te maken over de leeftijdsopbouw. Boven de 55 jaar zijn politiemedewerkers immers  verminderd inzetbaar. “Dat benadrukt nog eens de noodzaak van aanwas van nieuwe jonge medewerkers”. Maar daar ligt volgens Dros niet de enige oplossing. “We zijn een grote eenheid. Vanaf het prilste begin hebben we als eenheid in woord en daad duidelijk gemaakt, dat we in de buurt van het publiek  werken, dat we deskundig zijn maar zeker ook flexibel. Die eigenschap voeren we hoog in het vaandel, zeker ook met het oog op de bezetting. Welke besognes wij ook hebben, het publiek  zal daar geen last van ondervinden”. 
^RL