Ga naar content

Toch opleiding voor politievrijwilligers in 2018

Laatste update:

Nederland - Politievrijwilligers krijgen toch mogelijkheden om in 2018 onderwijs te volgen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de korpsleiding en het bestuur van de belangenbehartiger van de vrijwilligers LOPV. In een brandbrief vroeg deze eerder dit jaar om meer doorstroommogelijkheden voor vrijwilligers.

Politielogo op motorkap politieauto

Op 27 oktober heeft lid korpsleiding Liesbeth Huyzer een gesprek gehad met het bestuur van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV). Aanleiding was de brandbrief van de LOPV aan de korpsleiding over doorstroming van politievrijwilligers. Politie en LOPV kijken terug op een goed gesprek. ‘Het gesprek heeft een aantal concrete afspraken opgeleverd, waardoor politievrijwilligers perspectief hebben op opleidingen in 2018’, aldus Michael Sijbom voorzitter LOPV. Dat was de inzet van de LOPV. De afspraken op een rij:

•    Doorstroomonderwijs voor de surveillant met een beperkte opleiding naar een volledig opleiding (3 kernopgaven VP-opleiding én van de VP 2.0 naar de LFNP-functie Assistent GGP B). Inzet is om de komende jaren deze mogelijkheid te geven voor iedereen die het wil.

•    Doorontwikkeling van doorstroomonderwijs in 2018 voor de surveillant niveau 2 naar niveau 3 (Assistent GGP B naar ten minste Medewerker GGP, 
respectievelijk Generalist GGP). Vanaf 2019 wordt deze vorm van doorstroomonderwijs aangeboden. 

•    Binnen deze kabinetsperiode wordt het dus voor iedereen die het wil en geschikt en bekwaam is mogelijk gemaakt om doorstroomonderwijs te volgen.

•    In 2018 wordt gestart met Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO) voor de volledig opgeleide surveillant (niveau 2). De behaalde resultaten worden betrokken bij de niveau 3-opleiding. Hiermee wordt de kans geboden om op onderdelen de juiste kwalificaties op niveau 3 te halen. 

•    De rijopleiding zal worden aangeboden in 2018 voor diegenen die de rijopleiding nog niet hebben gevolgd. 

Liesbeth Huyzer: ‘De afgelopen weken is met de Politieacademie goed overleg gevoerd om tot deze mogelijkheden te komen. Politie en LOPV houden de komende tijd intensief contact over de uitwerking van deze afspraken. Ook wordt een start gemaakt met de aanpak van concrete knelpunten in de bedrijfsvoering bij de inzet van politievrijwilligers. Hier zullen wij de LOPV ook bij betrekken.’